TOHUM İŞLEME FABRİKASI

Türkiye Şeker Fabrikaları  A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası 1976 yılında; şeker pancarı tarımında işçi ve işçilik ihtiyacının belli bir oranda azaltılması ve çiftçimize modern tarım tekniğine uygun pancar ekiminin yaptırılabilmesi amacıyla kurulmuştur.
Tohum İşleme Fabrikasının Görevi: Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu ihale neticesi almış olduğu  işlenmemiş (ham) tohumlardan, seyreltme, tekleme işçiliğini ve ilaçlama masrafını asgariye indirecek, istenen büyüklük (3,25-4,50 mm Φ çap), biçim ve kalitede  güvenle ekilebilir tohumluklar elde etmektir.
İşlediği genetik monogerm tohumları tam otomatik kapalı sistemde ilaçlar ve  tam otomatik dolum makinesinde 1’er kilogramlık karton ambalajlarda çiftçinin kullanımına hazır hale getirir.
Kullanıma hazır hale getirilen tohumlar T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller (çimlendirme testi, safiyet analizi vb.) yapıldıktan sonra sertifikalandırılır.
İşlenip üretilecek tohumların, cins ve miktarları yıllık programlar dahilinde Türkiye Şeker Fabrikaları  A.Ş Genel Müdürlüğü’nce tespit edilmektedir. Tohumların temininde bir sıkıntı yaşanmaması için, tohum temin ihalesi iki yıl önceden yapılmaktadır.
Tohum üretimi; ihaleyi kazanan firma tarafından; ana baba hatları yurt dışından getirtilen tohumlar vasıtasıyla; yurtiçinde, tohum üretimi için uygun lokasyonlarda ve tohum üretiminde tecrübeli çiftçilere yaptırılmaktadır.
Tohum temin ihalesini alan firma tarafından fabrikamıza getirilen ham tohum sertifikalı tohumluklar, Teknik Şartnamede belirtilen şartları sağlıyorsa satın alma işlemi gerçekleşmektedir.
Fabrikamızda işlenmemiş (ham), işlenmiş ve ilaçlanmış tohumların muhafaza edilebilecekleri 9 adet 7645 m² ambarımız vardır.
Bünyesinde: gerekli analiz ve kontrollerini yaptığı laboratuvar, elektik işlerinin yapıldığı elektrik atölyesi, tamir ve bakımların, imkanları ölçüsünde bazı imalatların yapıldığı mekanik atölye, ambarlar, ilaçlama, paketleme, tohum işleme kısmının bulunduğu işletme, yemekhane, garaj gibi birimleri barındırmaktadır.
Fabrikanın kurulduğu alan yaklaşık 39000 m²’dir.
Fabrika kapasitesi Tohum çeşidine göre değişmekle birlikte:
 • İşlemede  400-600 kg/saat,

 • İlaçlamada 1300-1700 kg/saat,

 • Paketlemede 1200-1500 kg/Saat’tir.

TOHUM İŞLEME AŞAMALARI

Ham Tohum
Elekte Tohum
 • Dağıtıcı Eleme

 • Hava İle Ayırma

 • Kabuk İnceltme

 • Eleme

 • Hava İle Ayırma

 • Gravite Eleği İle Ayırma

 • İlaçlama

 • Paketleme

İşlenmiş Tohum
Gravite ile Ayırma

TOHUM İLAÇLAMA

Ham tohumun işlendikten sonra hastalık ve haşerelere karşı ilaçlanması gerekmektedir. Tohum ilaçlama iki üniteli tam otomatik kapalı sistemde yapılmaktadır. İlaçlama işlemi sonrasında tohumlar kurutma işleminden geçirilirler.

PAKETLEME ÜNİTESİ

İlaçlama ünitesi, paketleme ünitesi  ile paralel çalışmaktadır. İlaçlanmış olan tohum, kurutma işleminden geçtikten sonra bantlar vasıtasıyla paketleme ünitesine iletilir. Burada tohumlar tam otomatik makinada birer kilogramlık kutulara doldurulur.

İlaçlanmış  tohum için sertifikaya başvurulur. Çimlenme kontrolleri T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır. Sertifikası alınan tohumlar sevk edilmeye hazır olarak ambarlarda istiflenir.

Tohum İşleme Fabrikası, tohum hazırlamanın laboratuvarı ilgilendiren aşamalarında ISTA (Uluslararası Tohum Test Kuruluşu)’ nın kurallarına uygun çalışmaktadır. Bünyesi içerisinde bulunan fabrika laboratuvarı (fabrikanın çalışma periyodu esnasında) şu kontrol ve analizleri yapar:

 • Numunelerin Alınması: Analiz çalışmalarının yapılabilmesi için, incelemesi yapılacak tohumları temsil edecek örneklerin belli  standartlar ve miktarlarda otomatik bölücüler vasıtasıyla alınması işlemidir.

 • Elek Denemesi: Tohumların fraksiyon (çap) dağılımlarını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır.

 • Safiyet Analizi: Tohumların içerisinde yabancı tohum, taş, çöp vb. miktarının yüzde olarak belirlenmesi işlemidir.

 • Bin Dane Ağırlığı: Bin adet tohumun gram cinsinden ağırlığını ifade etmektedir. Tohumlukların büyüklük ve yoğunlukları hakkında bilgi edinmek için ölçülmektedir.

 • Kesme denemesi: Bu işlem tohumların çimlenme güçlerini ve diğer biyolojik özelliklerini (boş, dolu tohum gibi) erken teşhis etmek amacıyla yapılmaktadır.

 • Rutubet tayini: Numunenin nem içeriğini belirler. (Nem içeriği depolanma koşulları ve canlılığa etkisi bakımından önemlidir)

 • Çimlenme Testi: Tohumların canlılık özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir testtir. Şeker pancarı için, sertifikalı tohumda çimlenme yüzdesi en az % 85 olmalıdır.

Mibzerli Bantla Tohum Ekim Denemesi: İşlenmiş tohumların ekim makinelerindeki boş geçme ve çift dolum oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılır.