BİYOSİSTEM ŞUBESİ

 • Tuğrul K M, Buzluk Ş and Boyacıoğlu A 2012. Seed Drilling Distance Applications in Sugar Beet Cultivation, African Journal of Agricultural Research, 2012, 7(28):4110-4117.
 • Tuğrul K M, İçöz E and Perendeci A 2012. Determination of Soil Loss by Sugar Beet Harvesting, Soil & Tillage Research, 123(2012):71-77.
 • İçöz E, Tuğrul K M, Saral A and İçöz E 2009. Research on Ethanol Production and Use From Sugar Beet in Turkey. Biomass and Bioenergy, 33(2009) 1-7.
 • Dursun İ, Tuğrul K M and Dursun E 2007. Some Physical Properties of Sugarbeet Seed. Journal of Stored Products Research, 2007, 43(2), 149-155.
 • Tuğrul K M 2012. Şeker Pancarı Tarımında Alternatif Toprak İşleme Yöntemleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(2):(2012)70-78.
 • Tuğrul K M and Kangal A 2011. Effects of Different Cleaning Systems and Storage Duration on the Internal and External Quality of Sugar Beet, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2011, 42(1):21-28.
 • Tuğrul K M, Kangal A ve Çolak A. 2010. Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinalarının Şeker Pancarının İç ve Dış Kalitesi ile Silo Özelliklerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(4):(2010)60-69.
 • Tuğrul K M and Dursun İ 2007. Tillage Effect on Yield, Quality, Management and Cost of Sugarbeet, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2007, 38(2), 38-41.
 • Tuğrul K M and İçöz E 2005. Determination of Wear Characteristics of Drill Cultures of Precision Drilling Machine Made of Different Materials, Tarım Bilimleri Dergisi, 2005, 11(4) 428-433, Ankara.
 • Tuğrul K M ve Dursun İ 2003. Şeker Pancarı Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi (DOKTORA). Tarım Bilimleri Dergisi 2003, 9(2) 213-221, Ankara.
 • Tuğrul K M, Buzluk Ş ve Boyacıoğlu A 2012. Şeker Pancarı Tarımında Farklı Ekim Mesafesi Uygulamaları, I. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Sayfa: 147-153, 20-22 Eylül 2012, Kayseri.
 • Tuğrul K M and İçöz E 2008. A Feasibility Study for the Production of Bioethanol in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. Sayfa: 571-578, 14-17 October 2008, Antalya.
 • Saral A, İçöz E, Tuğrul K M ve Kutluk Ş 2004. Türkiye Şeker Pancarı Tarımının Mekanizasyon Düzeyi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Sayfa: 231-237, 08-10 Eylül 2004, Aydın
 • Tuğrul K M ve İçöz E 2004. Ankara Şeker Fabrikasında Gürültü ve Önleme Yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Sayfa: 238-245, 8-10 Eylül 2004, Aydın.
 • Erdal M, Tuğrul K M, Kangal A ve Buzluk Ş 2001. Değişik Sürüm ve Tohum Yatağı Hazırlığının Şeker Pancarının Çıkış, Verim ve Kalitesine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül 2001, Sayfa: 117-122, Şanlı Urfa.
 • Tuğrul K M and Dursun İ 1997. A Research on Seed Sensing Possibilities for Sugar Beet Seeds with Precision Drill by means of an Opto-Electronic Sensor. 4th International Conference on Agricultural and Forest Engineering, SGGW, June 23-25, 1997, p: 160-165, Warsaw, Poland.
 • Çalışkan M E, Kuşman N, Tuğrul K M,  Yılmaz A, Ağırnaslıgil T ve Onaran H 2010. Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s:377-396, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Günel E, Çalışkan M E, Tortopoğlu A İ Kuşman N, Tuğrul K M, Yılmaz A, Dede Ö ve Öztürk M 2005. Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.