BİYOSİSTEM ŞUBESİ

 •  Üniversal ekim makinası dekar sayacı,
 • Elle çekilir üniversal ekim makinası imalatı,
 • Pancar tohumu ilaçlama aparatı projesi,
 • Yağmurlama sulama sistemlerinin incelenerek pancar tarımına en uygun tipin seçilmesi,
 • Hayvanla çekilir çapaların ıslahı,
 • Çok amaçlı hayvan çapası projesi,
 • John Deere marka üniversal ekim makinasının pancar tohumu ekimine uygun hale getirilmesi,
 • Pancar temizleme ve yükleme makinası etüdü ve seçimi,
 • Rau Firması işbirliği ile Tarım Makinaları Fabrikasına ait fizibilite raporunun hazırlanması,
 • Hassia marka kombine ekim makinasının ülkemiz şartlarında en iyi şekilde çalışabilmesi için gerekli tadilatların yapılması,
 • Hayvan gücü ile çekilen üniversal ekim makinalarının traktörle çekilir hale getirilmesi,
 • Üniversal ekim makinalarının tohum sarflarını azaltmak için makina üzerinde gerekli tadilatların yapılması,
 • Hassas ekim makinası geliştirilmesi,
 • Cercospora mücadelesinin traktörle yapılır hale getirilmesi,
 • Pomonax marka mücadele aletlerinin yedek parçalarının imalatı,
 • Karık açma pulluğu projelendirilmesi ve imalatı,
 • Tohum kırma ve kaplama tesisinin projelendirilmesi,
 • Şeker pancarı hasat makinası projesi,
 • Toz atar aletinin geliştirilmesi,
 • Traktör çapa makinası geliştirilmesi,
 • Kombi – kürümler geliştirilmesi,
 • Hassas ekim makinalarının tohumla gübreyi aynı atacak şekilde kombine hale getirilmesi,
 • Makinalı şeker pancarı tarımında toprak sıkışıklığını önleyici traktör kafes tekeri geliştirilmesi,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinalarının temini, montajı ve yedek parça temini,
 • Ülkemiz şartlarına uygun pnömatik hassas ekim makinası belirlenmesi,
 • Fide usulü pancar dikim projesi,
 • T.Z.D.K. işbirliği ile kendi yürür pancar hasat makinası geliştirme projesi,
 • Pancar hasat makinaları başkesme düzenlerinde dokunucu merdane çapı ve çevre hız fazlalığının pancar başkesim kalitesine etkilerinin araştırılması,
 • Ayçiçeği boğaz doldurma aleti geliştirilmesi,
 • Kendi yürür parsel ilaçlama makinası geliştirilmesi projesi,
 • Bant usulü herbisit ilaçlaması projesi,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinalarının temizleme ünitesinin etkinliğini arttırma projesi,
 • Hassas ekim makinası için dekar sayacı geliştirilmesi,
 • Pnömatik ekim makinası geliştirme projesi,
 • Hassas ekim makinası ve yedek parçalarının imalatı,
 • Yandan boşaltmalı pancar boşaltma makinalarına toprak bandı hidrolik motoru adaptasyonu,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinaları için kuyruk milinden hareket alan güç kaynağı hidrolik pompa çalışması,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinalarına yerli diesel motor adaptasyonu ve makinaların yerli olarak imal edilmesi çalışması,
 • Bitki ıslah şubesi için rüzgarlı tohum ayırıcı aparatının projelendirilmesi ve imalatı,
 • Mesafe ölçüm çemberi geliştirilmesi,
 • Farklı malzemeden yapılmış balta ayak bıçaklarının aşınma karakteristiklerinin belirlenmesi araştırması,
 • Balta ayak aşınmasının tarla çıkışına etkisi,
 • Derinlik tekeri iğneli rulmanlarının çelik malzemeden yapılmış olan kafes bağlantı parçalarının Nylon – 66 malzeme ile değiştirilmesi,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinası diesel motoruna elektrikli marş motoru adaptasyonu,
 • Pancar analiz laboratuvarı için bardak kurutucu aparatının geliştirilmesi,
 • Bitki ıslah şubesi için tohum ayırıcı aparatın projelendirilmesi ve imalatı,
 • Şeker pancarı ekiminde kullanılan mekanik ve pnömatik hassas ekim makinalarının sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün belirlenmesi,
 • Şeker pancarı ekiminde kullanılan mekanik ve pnömatik hassas ekim makinalarının sıra üzeri dağılım düzgünlüğünün foto – elektrik sensör yardımıyla belirlenmesi,
 • Tohum ilaçlama ünitesi geliştirilmesi,
 • Pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinalarının temizleme etkinliğinin belirlenmesi,
 • Değişik sürüm ve tohum yatağı hazırlığının şeker pancarı çıkış verim ve kalitesine etkisi.
Tamamlanan Projeler;
Tarımsal Mekanizasyon Şubesinin bugüne kadar Şeker Sanayii’ ne yapmış olduğu katkılar ve halen devam eden çalışmalar şu şekilde özetlenebilir;
Devam Eden Projeler:
 • Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi ile Sulanan Şeker Pancarında Su ve Azot Dozlarının Verim ve Kaliteye Etkisi (TÜBİTAK 1001 Projesi). Başlangıç Tarihi: 2015,
 • Şeker Pancarında Hassas Tarım Uygulamaları. Başlangıç Tarihi: 2017,