BİYOSİSTEM ŞUBESİ

  • Seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinalarını kullanacak personele, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kontrolünde operatör belgesi verilebilmesi için gerekli eğitimin verilmesi.
  • İş başlayan Ziraat Personeline “Yetiştirme Eğitimi”.
  • Ziraat Bölge Şefi ve Mühendislerine “Seyyar Pancar Boşaltma Makinalarının Çalışma Prensipleri, İşletilmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi.
  • Şeker Pancarı Tarımında Mekanizasyon