BİYOSİSTEM ŞUBESİ


Şeker pancarı ve ilgi alanlarına giren diğer ürünlerin yetiştirilmesinde, ülke şartlarına en uygun alet ve makina tiplerinin tespiti ve geliştirilmesi, uygun görülen alet ve makinaların projelendirilmesi, imalatı, tesellümü ve yedek parça ikmali ile bu konularda araştırmalar  yapar.1961 yılı Temmuz ayında kurulmuştur.Tarımsal Mekanizasyon Şubesinin Görevleri;

  • Şeker pancarı ve Şeker Sanayii’ nin ilgilendiği diğer ürünlerin tarımında uygun alet ve makinaları saptayarak, koşullarımıza elverişli prototipler geliştirmek ve bunların uygulanmasını önermek,
  • Tarım teşkilatımızın ve tarım atelyesi ustalarının eğitilmesini sağlamak,
  • Enstitümüzün ihtiyacı olan tarım alet ve makinalarının seçimi, temini ile bakım ve onarımlarını yapmak.
  • Seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinalarının çalıştırılmasında karşılaşılan arızalar konusunda teknik yardımda bulunmak, makinayı kullanacak operatörlere eğitim vererek belgelendirilmelerini sağlamak.