FABRİKASYON TEKNİĞİ ŞUBESİ

 • Türkiye ve Dünyada Şeker Sanayii (2008)
 • Erzurum Şeker Fabrikası’nda 3-6 Kasım 2008 Tarihlerinde Yapılan İncelemeye Ait Rapor (2008)
 • Difüzyon Besleme Suyuna Jips Verilmesinin Difüzyon Kaybına Etkisi Hakkında Rapor (2009)
 • Buharlaştırıcılarda pH Yükselmesi Hakkında Rapor (2009)
 • 2010-2011 Kampanya Döneminde Pancarda Polar Şeker Düşüşünün Fabrikasyondaki Etkileri Hakkında Rapor (2010)
 • Dik refrijerantlarda karşılaşılan mekanik ve işletme sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan teknik incelemeye ait rapor (2010)
 • Ankara Şeker Fabrikasında Arıtım Efektinin Düşük Olmasının Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler Hakkında Rapor (2010)
 • Ereğli Şeker Fabrikasında Mihallıçcık ve Mengen Kömürleri İle Yapılan Denemeye Ait Rapor (2011)
 • Ankara Şeker Fabrikasında Taysan Şirketine Ait Pişirim Mayası ile Yapılan Pişirim     Denemeleri ile ilgili Rapor
 • Çorum Şeker Fabrikasının Mevcut Şartnameye Uygun Kireçtaşı Temininde Karşılaştığı Güçlüklere İlişkin Görüş Raporu (2011)
 • Erzincan Şeker Fabrikasında kireçlemelerde tıkanıklığa neden olan çökelti ile ilgili analiz ve değerlendirme raporu (2011)
 • Ankara Makine Fabrikası Tarafından İmal Edilen AMF Filtrelerinin Koyu Şerbet Filtrasyonunda Kullanımı Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor (2012)
 • Eskişehir Şeker Fabrikasında 2012-2013 kampanya döneminde difüzyon kaybı, bilinmeyen kayıplar ve melasta kalan şeker kaybının yüksek olmasıyla ilgili yapılan teknik incelemeye ait rapor (2012)
 • Ankara Şeker Fabrikası’nda Melas Şekeri Miktarının Yüksek Olmasının Nedenleri Konusunda Rapor (2013)
 • Fabrika Sahasındaki İşlemler ve Silolamanın Melas Şekeri Miktarına Etkisi Hakkında Rapor (2013)
 • Organik Şeker Üretimi Hakkında Rapor (2013)
 • Şerbet Arıtımında Filtrasyonu Etkileyen Etmenler Konusunda Rapor (2013)
 • Afyon Kireçtaşı Analiz Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu (2014)
 • Ankara Şeker Fabrikası 2014-2015 Kampanya Sorunlarının Tarımsal ve Teknolojik Açıdan İncelenmesine Ait Rapor (2014)
 • Susurluk Şeker Fabrikası 2014-2015 Kampanya Sorunlarının Tarımsal ve Teknolojik Açıdan İncelenmesine Ait Rapor (2014)
 • Biyosit Denemesi Raporu (2014)
 • Erzincan Şeker Fabrikası’nda 12-18 Ocak 2015 Tarihleri Arasında Yapılan İncelemeye Ait Rapor (2015)
 • Burdur Şeker Fabrikası’nda 29 – 31 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Şerbet ve Çözelti Renklerinin Yüksekliği ile ilgili Olarak Yapılan İncelemeye Ait Rapor (2016)
 • Erzincan Şeker Fabrikası’nda Şerbet ve Çözelti Renklerinin Yükselmesi İle İlgili Olarak 16-20 Aralık 2015 Tarihleri Arasında Yapılan İncelemeye Ait Rapor (2016)
 • Kırşehir ve Bor Şeker Fabrikaları’nda 05 – 08 Ocak 2016 Tarihleri Arasında İşletme ile Kalite ve İşletme Kontrol Birimlerinde Yaşanan Bazı Aksaklıkların Yerinde Tetkik Amacıyla Yapılan Teknik İncelemeye Ait Rapor
 • Sıvı Şeker Üretimi ve Maliyeti Hakkında Kısa Bilgi Notu (2016)
 • Çumra Şeker Fabrikası’ndan İncelenmek Üzere Gelen Pancar ve Arıtılarak Sulu Şerbet Elde Edilmesi İstenen Ham Şerbet ile Yapılan Çalışmaya Ait Rapor (2016)
 • Bor Şeker Fabrikası’nda 7–9 Kasım 2016 Tarihleri Arasında İşletme Kayıpları ve Fabrika Yakıt Tüketiminin Yüksekliği ile ilgili Olarak Yapılan İncelemeye Ait Rapor (2016)
 • Son lapaya verilecek su miktarının ideal şdm/su oranını yakalayacak şekilde olması için gerekli hesaplamalar ve su verme düzeneğinin hazırlanması hakkında rapor (2017)
 • Eskişehir Şeker Fabrikası’nda 16-19 Ocak 2017’de arıtım bozukluğu ve 14-16 Şubat 2017’de melas ile ilgili olarak yapılan incelemeye ait rapor (2017)
 • Bor Şeker Fabrikası’nda 23-25 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan teknik incelemeye ait rapor
 • Kırşehir Şeker Fabrikası’nda 25-27 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan teknik incelemeye ait rapor (2017)