ENERJİ EKONOMİSİ VE KOROZYON ŞUBESİ

 • Ankara, Burdur ve Kırşehir Şeker Fabrikalarında kazan besleme suyuna ve kazan  suyuna verilen Henkel Firmasına ait üç kimyasal ürünün kullanılması sonucu türbin kanatlarından alınan taşların yapısına ilişkin araştırma, 2007
 • Ankara Şeker Fabrikasındaki 50 t/h lik VKW kazan suyu pH değeri düşüş nedenlerinin araştırılması, 2007
 • Şeker fabrikalarında kullanılan 50 t/h buhar kapasiteli zıt hareketli ızgaralı vkw buhar kazanlarında buhar üretimini olumsuz yönde etkileyen şlaka oluşumunun nedenleri ve alınması gereken önlemler, 2011
 • Bor, Afyon, Kastamonu ve Elbistan Şeker Fabrikaları Tarafından Enstitümüze Gönderilen Korozyona Uğramış Kazan Boruları üzerine yapılan araştırma, 2013
 • Uşak şeker fabrikasında 2013-2014 kampanyasında kömür kazanlarında karşılaşılan yanma problemleri ilgili yapılan araştırma sonuçları, 2014
 • Ankara Şeker Fabrikası IV Nolu Vakum Aparatına ait Hasara Uğramış Borular ile ilgili Çalışmalar, 2014
 • Bor ve Elbistan Şeker Fabrikaları Buhar Kazanlarında 2014-2015 Kampanyasında Kullanılan Kömürler ve Yanma Problemleri, 2014
 • Ereğli Şeker Fabrikası Atıksu Arıtım Tesisi Anaerob Tankında yaşanan korozyon problemlerinin araştırılması, 2015
 • Çorum Şeker Fabrikası Tarafından Enstitümüze Gönderilen Korozyona Uğramış IB Buharlaştırıcı Kademesine ait Boru Numuneleri ile ilgili İnceleme Raporu, 2016
 • Yüksek kalorili kömürlerin özellikleri ile Serbest Şişme İndeksi değerleri arasındaki ilişkinin ve Serbest Şişme İndeksi değerinin şlaka oluşumuna olan etkisinin araştırılması, 2016
 • Isıtma Hızının Kömür Uçucu Madde Miktarı Tespitine Etkisi ve Değişik Isıtma Hızlarında Kömür Sıcaklığı İle Kömürden Ayrılan Yüzde Uçucu Madde Miktarı Arasındaki İlişki, 2016
 • Bor Şeker Fabrikası kampanya başlangıcında kazanda yaşanan kömür ile ilgili problemler üzerine yapılan araştırma, 2017
 • Bor Şeker Fabrikası 2016-2017 kampanya Dönemi Sonunda I. Kademe Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyon Problemlerine ilişkin rapor, 2017