KALİTE KONTROL ŞUBESİ

 • Bor Şeker Fabrikasında, Atıksu Karakterizasyonu Çalışmaları Çerçevesinde 13-16 Aralık 2011 Tarihlerinde Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor (08 Şubat 2012 tarih, 165 sayılı rapor ve eki, toplam 5 sayfa).
 • Elbistan Şeker Fabrikasında, Atıksu Karakterizasyonu Çalışmaları Çerçevesinde 28 Kasım 2011- 01 Aralık 2011 Tarihlerinde Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor (21 Aralık 2011 tarih, 1365 sayılı rapor ve ekleri toplam 13 sayfa).
 • Muş Şeker Fabrikasında Atıksu Arıtma Tesisi İnceleme ve Numune Analizi Raporu (14 Kasım 2011 tarih, 1214 sayılı mektup eki rapor ve şema, toplam 2 sayfa).
 • Kırşehir Şeker Fabrikası Kullanma Suyu, Kızılırmak ve Kocabey Kaynak Suyu Numunelerine Ait Rapor (2010/14 no’lu rapor, 1 sayfa).
 • Ankara Şeker Fabrikasında 04-25 Aralık 2009 Tarihleri arasında Ham Fabrikada Yürütülen Biyosit Deneme Çalışması Hakkında Rapor (TŞFAŞ. Şeker Üretim Dairesi Başkanlığına sunulan 25 Ocak 2010 tarih, 409 sayılı mektup eki rapor. (8 sayfa).
 • Not: Söz konusu çalışma Abacı Firması Teknik Personeli ile birlikte Ankara Şeker Fabrikası İşletme Personeli ve Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları Şb Kısım Müdürü Defne Süral tarafından organize edilmiş ve yürütülmüştür.
 • Melaslarımızdaki Nitrit (NO2-)  Miktarı ve Maya Fabrikalarında Fermantasyona Etkisinin Araştırılması (23 Kasım 2009 tarihli rapor, 3 sayfa).
 • Malatya Şeker Fabrikasının çamur ve süzülmüş su numunelerinde Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü Bitki Besleme ve Toprak Şb ile birlikte ilgili analizlerinin yapılarak raporlanması 804 aralık 2008 tarih, 1584 sayılı mektup eki rapor).
 • Sulama Suyu Kalite Parametrelerine Göre Sulama Sularının Sınıflandırılması Hakkındaki Görüş Raporumuz (03 Aralık 2008, 5 sayfa).
 • Erzurum Şeker Fabrikasında, Atıksu Karakterizasyon Tespiti Çalışmaları Kapsamında 7-11 Ekim, 31 Ekim-92 Kasım ve 27-28 Kasım 2007 Tarihlerinde Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor (14 Mart 2008 tarih, 391 sayılı rapor, 26 sayfa).
 • Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Soğutma Kulesi devri Daim Suyu İçin Firmalar Tarafından Önerilen Biyositlerle İlgili Görüşlerimiz (7 Kasım 2007 tarih, 1585 sayılı mektup eki bilgi notu, 1 sayfa).
 • Şekerde Yabancı Madde ve Bileşikler İle Metal Ve Metaloidler Hakkında Bilgi Notu (06 Nisan 2007 tarih, 506 sayılı mektup eki 2 sayfa).
 • Turhal Şeker Fabrikasında, Atıksu Karakterizasyonu Ve Minimizasyonu Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Ve Değerlendirme Raporu (21 Mart 2006 tarih, 382 sayılı mektup ve eki, toplam 95 sayfa).
 • Kırşehir Şeker Fabrikasında, Atıksu Karakterizasyonu Ve Minimizasyonu Konusunda 9-14 Ekim, 13- 17 Kasım Ve 07-08 Aralık 2005 Tarihlerinde Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor (24 Şubat 2006 tarih, 246 sayılı mektup ve eki, toplam 83sayfa).
 • Eskişehir Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Ve Değerlendirme Raporu (24 Şubat 2006 tarih, 245 sayılı mektup ve eki, toplam 51 sayfa).
 • Elazığ Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İncelemeye İlişkin Rapor (5 sayfa).
 • Çarşamba şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İncelemeye Ait Rapor (4 sayfa).
 • Yardımcı Kimyasal Maddeler (Formalin Kullanımı), 3 sayfa.
 • Kazan Sularında Kalitatif Şeker Testi Hakkında Rapor, 2017.
 • Pancarda Kıyım Kalitesi Analizi Hakkında Rapor, 2017.
 • Ereğli Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2016.
 • Afyon Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2016.
 • Uşak Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2106.
 • Elbistan Şeker Fabrikasında Yapılan İnceleme Hakkında Rapor, 2014.
 • Yürürlükten Kaldırılan Standartların Yerine Kullanılacak Standartlar Hakkında Hazırlanan Rapor, 2014.
 • Şeker Pancarında Bakır Metodu İle Alfa Amino Azot Analiz Yönteminin Güncellenmesi Hakkında Rapor (Kurşun Asetat ve Alüminyum Sülfat Temizleme Çözeltilerinin Kullanımı – ICUMSA Metot GS 6-5), 2012
 • Pancar Analiz Laboratuvarlarında Kullanılan Freze Bıçaklarının, Alınan Ezme Sayısına Bağlı Olarak Pancarın Polar Şeker Değerine Etkisi, 2010.
 • Katı ve Sıvı Yakıtlar İle Kireçtaşı Analizlerinde, Teknik Şartnamede yer Alan Hakem Laboratuvarlar (MTA, TÇMB, ODTÜ-PAL) Tarafından Uygulanan Standartlar Hakkında Rapor.
 • 2008-2009 Kampanyasında Ereğli Şeker Fabrikasında Kömür Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2009.
 • Ankara Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuvarında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2009.
 • Pancar Analiz Laboratuvarlarında Kullanılan Tartım Kağıdı Hakkında İnceleme Yazısı, 2009.
 • Fuel-Oil Hakkında Genel Bilgi, 2007
 • Afyon Şeker Fabrikasında Parti Linyit Kömürleri ve Kazan Kömürü İle ilgili Olarak Yapılan İnceleme Hakkında Rapor, 2007.
 • Kömür Külünün Kazan Kirletme ve Cüruf Oluşturma Açısından Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi konulu literatür çalışması, 2006.
 • Kars, Erzurum, Erzincan, Turhal ve Çorum Şeker Fabrikalarında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2006.
 • Beyaz Şekerde Potasyum Nitrat Varlığı Konusunda Rapor, 2005.
 • Çorum Şeker Fabrikasında Beyaz Şekerde Görülen Siyah Tanecikler Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Raporu, 2005.
 • TS 861/2007 Beyaz Şeker Standardı’nın hazırlığında raportör olarak görev alınmış ve Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin hazırlanmasında görev alınmıştır.