ANALİTİK ŞUBESİ

 • Kazan Sularında Kalitatif Şeker Testi Hakkında Rapor, 2017.
 • Pancarda Kıyım Kalitesi Analizi Hakkında Rapor, 2017.
 • Ereğli Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2016.
 • Afyon Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2016.
 • Uşak Şeker Fabrikasında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2106.
 • Elbistan Şeker Fabrikasında Yapılan İnceleme Hakkında Rapor, 2014.
 • Yürürlükten Kaldırılan Standartların Yerine Kullanılacak Standartlar Hakkında Hazırlanan Rapor, 2014.
 • Şeker Pancarında Bakır Metodu İle Alfa Amino Azot Analiz Yönteminin Güncellenmesi Hakkında Rapor (Kurşun Asetat ve Alüminyum Sülfat Temizleme Çözeltilerinin Kullanımı – ICUMSA Metot GS 6-5), 2012
 • Pancar Analiz Laboratuvarlarında Kullanılan Freze Bıçaklarının, Alınan Ezme Sayısına Bağlı Olarak Pancarın Polar Şeker Değerine Etkisi, 2010.
 • Katı ve Sıvı Yakıtlar İle Kireçtaşı Analizlerinde, Teknik Şartnamede yer Alan Hakem Laboratuvarlar (MTA, TÇMB, ODTÜ-PAL) Tarafından Uygulanan Standartlar Hakkında Rapor.
 • 2008-2009 Kampanyasında Ereğli Şeker Fabrikasında Kömür Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2009.
 • Ankara Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuvarında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2009.
 • Pancar Analiz Laboratuvarlarında Kullanılan Tartım Kağıdı Hakkında İnceleme Yazısı, 2009.
 • Fuel-Oil Hakkında Genel Bilgi, 2007
 • Afyon Şeker Fabrikasında Parti Linyit Kömürleri ve Kazan Kömürü İle ilgili Olarak Yapılan İnceleme Hakkında Rapor, 2007.
 • Kömür Külünün Kazan Kirletme ve Cüruf Oluşturma Açısından Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi konulu literatür çalışması, 2006.
 • Kars, Erzurum, Erzincan, Turhal ve Çorum Şeker Fabrikalarında Yapılan Teknik İnceleme Hakkında Rapor, 2006.
 • Beyaz Şekerde Potasyum Nitrat Varlığı Konusunda Rapor, 2005.
 • Çorum Şeker Fabrikasında Beyaz Şekerde Görülen Siyah Tanecikler Konusunda Yapılan Teknik İnceleme Raporu, 2005.
 • TS 861/2007 Beyaz Şeker Standardı’nın hazırlığında raportör olarak görev alınmış ve Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin hazırlanmasında görev alınmıştır.