DENEME İSTATİSTİK ŞUBESİ

  • Fabrikalarımızın Ziraat Bölge Şefliklerince her yıl hazırlanan şeker pancarı ve rakip ürünlere ait maliyet etüt formlarından öncelikle yıl içerisinde ön değerlendirme raporu
  • Şeker pancarının bir sonraki yıla ait alım fiyatının belirlenebilmesi için maliyet etütleri değerlendirme raporu
  • Şeker Enstitüsü Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğüne bağlı Şubeler tarafından yıl içerisinde yürütülen denemelerin değerlendirme sonuç raporları