AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Vejetasyon Seyri Takip Raporu (Her yıl)
 • Şeker Pancarı Tarımında Ekilen Çeşitlerin Farklı Partilerine ait Tohumların Tarla İntaş Gücünün Tespiti (Yıllık Rapor)
 • Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminde Ar-Ge Çalışmalarının Durumu (2009)
 • Şeker Pancarı Üretimi, Tüketimi, İthalat ve İhracatı (2011)
 • Şirketimiz AR-GE ve İnovasyon Faaliyetleri Şeker Enstitüsünü (2011)
 • Tarım Çevre Projesi Su Kaynaklarının Korunması Alt Tedbir Fişleri (2011).
 • Melasın Sebze ve Meyve Ağaçlarında Bitki Besleme Ürünü Olarak Kullanabilirliği (2012).
 • Şeker Pancarının Su Tüketimi ve Diğer Bitkilerin Su Tüketimleri ile Karşılaştırılması (2013).
 • 2014-2015 Kampanya Döneminde Ülke Genelinde Şeker Varlığının Son Yıllara Göre Düşüşü (2015)
 • Tarımsal Sulamada Şeker Pancarının Yeri (2014)
 • Stevia (şeker otu)  (2014).
 • 2015–2016 Yılı Kampanya Döneminin Değerlendirilmesi (2016)
 • Erzincan Şeker Fabrikası’nda Şerbet ve Çözelti Renklerinin Yükselmesi (2015)
 • 2016–2017 Yılı Kampanya Döneminin Değerlendirilmesi (2017)
 • Kars Şeker Fabrikası Ekim Alanlarının Değerlendirilmesi (2017)