KALİTE KONTROL ŞUBESİ

 • TÜRKAK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı, ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, Uluslararası Tek Düzen Şeker Analiz Metotları Komisyonu), T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı, TÜBİTAK, DPT, TSE, Milli Prodüktivite Merkezi, çeşitli özel laboratuvarlar, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe Ünv., Ankara Ünv. vb. kurumlar ile üniversiteler.
 • Türk Standartları Enstitüsü ve Bağlı Laboratuvarlar
 • T.C. Tarım Bakanlığı ve Bağlı Laboratuvarlar
 • TÜBİTAK-BUTAL (Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı)
 • TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi)
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
 • Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği
 • ODTÜ Petrol Araştırma Laboratuvarı
 • Eti Maden İşletmeleri Laboratuvarları
 • Üniversiteler
 • ICUMSA (Uluslararası Tek Düzen Şeker Analizleri Komisyonu)