BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü,
  • Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak)
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
  • Konya Şeker Fabrikası A.Ş.
  • Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü