BİYOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI ŞUBESİ

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yönetmelikler gereği fabrikalarımıza takip ve analiz yükümlülüğü getiren ve akredite bir laboratuvarda yapılması şartı olan kapsam içi (akredite) parametre analizleri atıksu ve evsel atıksularda teknik yardım çerçevesinde yapılarak akredite raporların hazırlanarak fabrikalarına ve gerektiğinde de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İl Müdürlüklerine sunulması.
  • Kristal beyaz şeker numunelerinin mikrobiyolojik analizleri 

Müşteri Şikayet Prosedürü

musteri