KALİTE KONTROL ŞUBESİ

  • Şeker Fabrikalarımızın kampanya ortalaması beyaz şeker ve melas numunelerine ait analizler,
  • Genel Müdürlüğümüz tarafından fabrikalarımızın kampanya dönemleri için açılan satın alma ihalelerine esas olmak üzere gelen difüzyon ve arıtım sistemi için köpük kesici, pancar yıkama ve yüzdürme suyu için köpük kesici, taş önleyici, perlit, pres filtre bezleri, çamur koyulaştırma filtre bezleri gibi çeşitli işletme malzemelerine ait analizler (İhale ve tesellüm numuneleri için),
  • Şeker Fabrikalarımız tarafından “kül ergime sıcaklığı” ve “uçucu madde” analizleri için Kömür Şartnamesi gereğince Enstitümüze gönderilen, kömür partilerine ait numunelerde yapılan analizler,
  •  Şeker Fabrikalarımız tarafından gerek görüldüğünde gönderilen kireç taşı numunelerinde istenen analizler,
  •  Enstitümüzün “Ücretli Analizler” kapsamında bulunan, her yıl ücretleri güncellenen analizlerden Dış Kuruluşlar, Özel Şeker Fabrikaları, Özel Laboratuvarlar tarafından talep edilen analizler (Beyaz Şeker, Kahverengi Şeker, Şurup, Melas, Şlempe, Filtre Bezi, Pancar, Kömür, Kireç taşı, vb. numunelerde)
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yönetmelikler gereği fabrikalarımıza takip ve analiz yükümlülüğü getiren ve akredite bir laboratuvarda yapılması şartı olan kapsam içi (akredite) parametre analizleri atıksu ve evsel atıksularda teknik yardım çerçevesinde yapılarak akredite raporların hazırlanarak fabrikalarına ve gerektiğinde de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İl Müdürlüklerine sunulması.
  • Kristal beyaz şeker numunelerinin mikrobiyolojik analizleri 

Müşteri Şikayet Prosedürü

sikayetproseduru