FABRİKASYON TEKNİĞİ ŞUBESİ

Şube laboratuvarında sektör ile ilgili pek çok analiz yapılmaktadır. Bunlar;
  • Pancarda; Polar şeker, kuru madde, invert şeker, α-amino azotu, mark
  • Pancar usaresinde: Polar şeker, kuru madde, kül, invert şeker, laktik asit
  • Ham şerbette; Polar şeker, kuru madde, kül, invert şeker, laktik asit, element (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Pb, As), Amonyak+Amid+ Nitrit +Nitrat Azotu
  • Sulu şerbette: Polar şeker, kuru madde, kül, invert şeker, laktik asit, element (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Pb, As), Amonyak+Amid+ Nitrit +Nitrat Azotu, renk
  • Koyu şerbette: Polar şeker, kuru madde, kül, invert şeker, laktik asit, element (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Pb, As), Amonyak+Amid+ Nitrit +Nitrat Azotu
  • Melasta:  Polar şeker, kuru madde, kül, invert şeker, element (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Pb, As)
  • Kireçtaşında: Nem, kızdırma kaybı, SiO2, CaO, MgO, R2O3, Sülfat
  • Beyaz şekerde: Kurutma kaybı, polarizasyon, kül, çözelti rengi, bulanıklık, tane büyüklüğü
  • Pilot tesiste günlük 500 kg pancar (24 saat çalışıldığı takdirde) işlenebilmektedir. Elde edilen ham şerbet kireç ve karbondioksitle arıtılarak koyulaştırılabilmekte ve kristal şeker elde edilebilmektedir.