BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

 • Şeker pancarı üretimi yapan bütün çiftçilere resmi ve özel fabrikalar kanalıyla “Şeker Pancarı Hastalıkları ve Kontrolü” ile “Yabancı ot Kontrolü” konularında danışmanlık yapmak.
 • Türkiye’deki Rhizomania hastalığının yayılma alanlarının belirlenmesi kapsamında ELISA laboratuvarında testleri yürütmek ve test sonuçlarına göre, hastalıklı olduğu belirlenen şeker pancarı ekim alanlarında bu hastalığa toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin ekilmesine sağlamak.
 • “Şeker pancarı hastalıkları ve yabancı ot kontrolü” konularında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ziraat teşkilatına danışmanlık yapmak ve şeker pancarı üreticilerinin karşılaştıkları problemleri yerinde inceleyerek, çözülmesi konusunda teknik yardımda bulunmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlayarak, Genel Müdürlüğün ve üreticilerin bilgilenmesini sağlamak.
 • Türkiye’de Cercospora ve Rhizomania hastalıklarına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite kontrol denemelerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi sonucu ülkemiz için en iyi performanslı şeker pancarlarının seçilerek ekilmesi için Genel Müdürlüğe tavsiyede bulunmak.
 • Türkiye’de Cercospora ve Rhizomania hastalıklarına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin üretim izni ve tescil denemelerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne sunmak.
 • Cercospora yaprak lekesi hastalığının mücadelesinde uygun ilaçların belirlenerek hastalığın görüldüğü şeker fabrikası ekim alanlarına uygun ilaçlama programlarını hazırlamak ve Fabrikalarda Ziraat Bölge Şeflikleri ve teknik personel aracılığı ile uygulanmasını sağlamak.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu zirai karantina kapsamında takip edilen hastalıklar konusunda yurtdışından gelen şeker pancarı bitki materyali ve şeker pancarı fide pancarlarında virüs kontrolü yapmak.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ruhsatlandırma çalışmalarında, şeker pancarı hastalıklarına karşı ruhsat alacak ilaçlar için ilaç ruhsat komisyonunda görev yapmak
 • Firmaların ilaç ruhsatlandırmalarına esas olan “Standart İlaç Deneme Metotları’nın” hazırlanmasında ve güncellenmesinde görev almak.
 • Uluslararası Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü’nün (International Sugar Beet Research Institute=IIRB) sempozyumları, Uluslararası Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü’nün Hastalık ve Zararlı Grubu, Yabancıot Çalışma Grubu toplantıları ile Türkiye Bitki Koruma Sempozyumları ve Şeker Pancarı Sempozyumlarına katılmak; sözlü ve poster tebliğ sunmak.
 • Şeker pancarı üretiminde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik araştırma ve inceleme yaparak, rapor hazırlamak