DENEME İSTATİSTİK ŞUBESİ

  • Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü araştırıcı elemanlarınca yapacakları tarla denemelerine ait araştırma projelerinin hazırlanmasında; deneme tekniği ve denemelerin kuruluşundan itibaren bakım, hasat, analiz ve istatistiki değerlendirilmeler gibi konularda gerekli bilgi yardımında bulunulması,
  • Enstitümüze bağlı deneme istasyonlarımızın organizasyonunu yapmak, projelendirilen tarla denemeleri için tarla hazırlığı, ekim, seyreltme, tekleme, çapa, mücadele, sulama ve hasat gibi tüm agronomik işlemleri ve denemelerle ilgili gerekli müşahedelerin yapılarak sonuçların proje sahiplerine iletilmesi,
  • Eskişehir, Etimesgut, Hasankale ve Ilgın Deneme İstasyonlarında kurulan denemelere ait parsellerden elde edilen pancarların işlenerek analizlere yetecek kadar numunelerin alınması.
  • Etimesgut dışındaki istasyonlardan alınan numunelerin dondurularak seyyar derin dondurucular içerisinde analizlerin yapılacağı Etimesgut’taki merkezi pancar analiz laboratuvarımıza nakledilmesi.
  • Pancar Analiz laboratuvarında her bir numunede kök verimi (kg/da) ile birlikte şeker varlığı (%), usarede kuru madde (% briks), zararlı azot (mmol/100 g pancar), sodyum (mmol/100 g pancar),  potasyum (mmol/100 g pancar), arıtılmış şeker varlığı (%), arıtılmış şeker verimi (kg/da) içeriklerine bakılması,
  • Analizlerin sonucunda elde edilen verilerin bilgisayarla istatistiki olarak değerlendirilmelerinin yapılarak sonuçların araştırıcı elemanlara iletilmesi,
  • Fabrikalarımızın Ziraat Bölge Şefliklerince her yıl hazırlanan şeker pancarı ve rakip ürünlere ait maliyet etüt formlarından elde edilen verilerin kodlama, bilgisayara girilmesi ve bilgisayarda değerlendirmelerinin yapılarak sonuçların Genel Müdürlüğümüze sunulması,
  • İstatistik ve deneme tekniği yönünden şeker pancarı ile ilgili araştırmaları yapmaktır.