BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

  • Şeker pancarı bitkisinde; yüksek verimli, kaliteli, ülkemizde yaygın olarak görülen hastalık ve zararlılara dayanıklı/toleranslı, ülkemiz koşullarına uygun çeşitlerin geliştirilmesi için ıslah ve yetiştirme tekniklerine yönelik araştırma ve geliştirme projeleri planlamak, uygulamak ve sonuçlandırmak,
  • Projelerin yürütülmesinde ulusal (üniversitelerin ilgili bölümleri, TÜBİTAK, ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör) ve uluslararası ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Islah çalışmaları kapsamında seleksiyon ve melezleme gibi ıslah yöntemleri kullanılarak hat geliştirmeye yönelik araştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması ve geliştirilen hatların farklı lokasyonlarda adaptasyon çalışmalarını yapmak,
  • Yürütülen ve sonuçlanan araştırma projelerinde biyoteknolojik yöntemleri (doku kültürü) klasik ıslah teknikleri ile birlikte kullanmak,
  • Islah çalışmalarının ağırlıklı olarak yürütüldüğü Ilgın (Konya) Bitki Islah İstasyonunda 1050 da arazinin yönetimi,
  • Türkiye’de ekimi yapılan çeşitlerin üretim izni ve tescil denemelerini, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü adına yürütmek, şeker pancarı çeşitlerinin tescil toplantılarına katılmak ve Genel Müdürlüğümüzün tohum politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunmak,
  • Bitki Islah Şubesi, ilgili konularda raporlar oluşturmak, disiplinler arası Ar-Ge projelerinde diğer bölümlerle ortak çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri ve faaliyetleri yürütmektedir.