BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Şeker pancarı yetiştiriciliği konularında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ziraat teşkilatına danışmanlık yapmak ve şeker pancarı üreticilerinin karşılaştıkları problemleri yerinde inceleyerek, çözülmesi konusunda teknik yardımda bulunmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlayarak, Genel Müdürlüğün ve üreticilerin bilgilenmesini sağlamak,
 • Türkiye’de Cercospora ve Rhizomania hastalıklarına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite kontrol denemelerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi sonucu ülkemiz için en iyi performanslı şeker pancarlarının seçilerek ekilmesi için Genel Müdürlüğe tavsiyede bulunmak,
 • Türkiye’de Cercospora ve Rhizomania hastalıklarına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin üretim izni ve tescil denemelerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne sunmak,
 • Şeker pancarı üretiminde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik araştırma ve inceleme yaparak, rapor hazırlamak,
 • Her yıl ekimlerinde kullanılan çeşitlerin farklı partilerine ait tohumların laboratuarda çimlenme gücü ve tarlada sürme gücü denemeleri yaparak rapor hazırlanmak,
 • Haziran ayından Ekim ayının sonuna kadar şeker pancarı gelişim seyrinin değerlendirildiği 5 adet Vejetasyon Seyri Takip Raporu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmektedir.
 • 1943 yılında ilk toprak analizinin yapılması(Almanya) ve değerlendirilmesi
 • 222500 toprak örneğinde NPK ve diğer analizlerin yapılması
 • Şeker pancarına özel NPK (8-24-8 ve12-30-12) gübre terkibinin hazırlanması
 • İlk organik şeker pancarı denemeleri
 • Şeker pancarı için azot ve fosfor korelasyon denemelerini