GENEL HİZMETLER

 • Türkiye’de ekilecek şeker pancarı çeşitlerinin tescili ile ilgili denemeler,
 • Şeker pancarı tarımında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılan ilaç ve herbisidlerin ruhsatlandırmaya esas denemeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı adına Enstitümüzce yürütülmekte ve deneme sonuçlarımıza göre tescil ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır.
 • Şeker pancarı tarımı ve şeker analizleri ile ilgili kamu ve özel sektör tarafından istenen her türlü deneme ve analizler, özel ihtisas kuruluşu olması nedeniyle ücreti karşılığında Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. Bu denemeler ve analizler ilgili kuruluşlar tarafından referans olarak kabul görmektedir. Aynı zamanda dış kuruluşlara ücret karşılığı danışmanlık da yapılmaktadır.
 • Türk Gıda Kodeksi, Şeker Tebliği, Şeker ve Alkol Analizleri ile ilgili deneme ve çalışmalar yapılarak ilgili tebliğ ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıkları’ nın çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır.
 • Şeker Fabrikalarında üretilen ürün ve yan ürünlerin analizleri yapılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Kalite Belgeleri verilmektedir.
Dışarıya Yapılan Analizler
 • Toprak
 • Bitki
 • Su
 • Gübre
 • Beyaz şeker
 • Melas
 • Alkol
 • Atık su
 • Mikrobiyolojik