FİTOPATOLOJİ ŞUBESİ

 • Şeker pancarında ilaçlı Cercospora mücadelesi – Değişik fungisitler ile Cercospora hastalığının kontrolü (1993-1996)
 • Cercospora hastalığının şeker pancarında yol açtığı kayıplar (1994-1996)
 • Şeker pancarında Rhizomania hastalığının Türkiye’deki yayılma durumunun takibi ve tespit çalışmaları (1994-2010)
 • Şeker pancarında ilaçlı ot mücadelesi-Venzar (% 80 Lenacil) adlı toprak herbisitinin dekar dozunun kontrolü (1995-1996)
 • Şeker pancarında Külleme kontrolü (1996-1998)
 • Rhizomania ve  Cercospora hastalıklarına karşı toleransı farklı şeker pancarı çeşitlerinde Cercospora ve Külleme kontrolü (1997-1999)
 • Şeker pancarında yabancıot kontrolü ve çıkış sonrasında düşük dozda herbisit uygulaması (1997-1999)
 • Cercospora kontrolünde ilaçlama aralığı (2000-2002)
 • Kombine Cercospora ve Külleme kontrolü (2000-2002)
 • Cercospora ilaçlama programı (2000-2002)
 • Şeker pancarında yabancıot kontrolünün mekanizasyonu (2002-2004)
 • Cercospora mücadelesinde ikinci ilaçlamanın zarar eşiğinin kontrolü (2003-2005)
 • Rhizomania hastalığına toleranslı ve duyarlı şeker pancarı çeşitlerinin hastalıklı ve hastalıksız bölgelerdeki verim ve kalite düzeylerinin belirlenmesi (2004-2006)
 • Şeker pancarında yabancıot mücadelesinde herbisit doz miktarlarını azaltma imkanları (2005-2007)
 • Şeker pancarında Cercospora yaprak lekesi hastalığının entegre savaşımı (TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, 2006-2009)
 • Hububatta Kullanılan Sulfonylurea Grubu Herbisitlerin Müteakip Şeker Pancarına Etkisi (2006-2012)
 • Rhizomania ve Cercospora hastalıklarına dayanıklı çeşitlerin verim ve kalite performanslarının belirlenmesi (Sürekli proje, 2006-…..,)
 • Şeker pancarında sıvı ve toz formulasyonlu tohum ilaç karışımlarının biyolojik etkinliklerinin belirlenmesi (2007-2009)
 • Şeker pancarı tepe kıvırcıklığı (Beet Curly Top Virus = BCTV) hastalığına dayanıklı çeşitlerin verim kontrolü (2009-2012)
 • Orta Anadolu şartlarında Şeker pancarı tepe kıvırcıklığı (Beet Curly Top Virus = BCTV) hastalığına karşı uygun mücadele stratejilerinin geliştirilmesi (2009-2012)
 • Şeker pancarında değişik tohum ilaç ve dozlarının şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi (2010-2012)
 • Türkiye’de şeker pancarı üretim alanlarında enfeksiyon oluşturan Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)’ün moleküler ve patojenik varyantlarının ve Beet black scorh virus (BBSV)’ün araştırılması (TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, 2011-2014)
 • Şekerpancarı tohumunda farklı kaplama kalınlıklarının tarla çıkışına etkisi (2010-2012)
 • Şeker pancarı çıplak tohumuna uygulanan sistemik ilaçların farklı dozlarının zararlılar üzerindeki etkisi (2010-2012)
 • Türkiye’de Orta Anadolu Bölgesinde şeker pancarında sarılık hastalığına yol açan virüslerin (Beet Yellow Virus, Beet Mild Yellow Virus, Beet Mosaic Virus) yaygınlıklarının belirlenmesi (TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi, 2011-2014)
 • Doğal şartlarda Rhizomania hastalığına çift dayanıklı (Rz1 ve Rz2 genleri) şeker pancarı çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi (2012-2014)
 • Şeker pancarında rhizomania’ya dayanıklı ebeveyn hatların geliştirilmesi ve yabani pancar populasyonlarında dayanıklı genotiplerin belirlenmesi (TÜBİTAK 1003 Öncelikli alanlar projesi, 2013-2016).
Devam Eden Araştırma Projeleri:
 • Ülkemizde Konya bölgesi şeker pancarı ekim alanlarında şeker pancarında kök yanıklığı ve kök çürüklüğü yapan fungal ve bakteriyel etmenlerin yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesi (TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi, 2015-2018, Görev: Yürütücü)
 • Beet necrotic yellow vein virus’ün patojenite ile ilişkili P25 proteininde delesyon belirlenen yeni varyantları üzerinde araştırmalar (TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi, 2016-2019, Görev: Araştırmacı)
 • Türkiye’de Cercospora hastalığına dayanıklı Conviso Smart şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite performanslarının belirlenmesi (2017-2018, Görev: Yürütücü)
 • Bitkilerde DNA Virüslerine Karşı Genom Editing Temelli Dayanıklılık Sistemlerinin Geliştirilmesi (2017-2020, Görev: Araştırmacı)
 • Rhizomania hastalığına dayanıklı şeker pancarı çeşitlerinin verim kontrol denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı. 
 • Cercospora hastalığına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin verim kontrol denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı. 
 • Şeker pancarı çeşitlerinin tescil denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı.