Fitopatoloji Şubesi

Faaliyetler genel olarak:
 • Fabrika ekim alanlarında hastalık tarama ve tespit çalışmaları yapmak.
 • Şeker pancarı hastalıkları ve yabancıotlar üzerinde laboratuar ve tarla şartlarında araştırma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını ziraat teşkilatı aracılığı ile üreticilerin kullanımına sunmak.
 • Üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak ve ülke sorunlarına ortak çözümler aramak.
 • Yurt içi ve dışında toplantı, seminer ve sempozyumlara katılarak, dünyadaki güncel bilgileri takip ederek, bu bilgileri ülke yararına kullanılmasını sağlamak
 • Enstitüdeki diğer şubeler ile işbirliği yaparak daha etkin bilgi üretmek.
 • Faaliyet alanı konusunda araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamak.
 • Yapılan araştırma çalışmaları ile üretilmiş ve dünyada yapılan çalışmaların takip edilerek kazanılmış bilgiler ışığında Fabrikalarımız Ziraat Teşkilatına teknik yardımda bulunmak.
 • Türkşeker ve özel şeker fabrikalarında çalışan ziraat teknik personeline  “Önemli Şeker Pancarı Hastalıkları ve Mücadelesi” ile “Şeker pancarında yabancı otlar ve mücadelesi” konularında eğitim verilmesi.
şeklinde özetlenebilir.
Rhizomania teşhisi için pancar kök uçlarından alınan örneklerin ELISA testine hazırlanışı
ELISA testinin son aşamasında bilgisayardan kumandalı BIO-RAD Novapath microplate okuyucuda virüs varlığının belirlenmesi

Teknik yardım;

 • “Şeker pancarı hastalıkları ve yabancıot kontrolü” konularında T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Ziraat teşkilatına danışmanlık yapmak ve şeker pancarı üreticilerinin karşılaştıkları problemleri yerinde inceleyerek, çözülmesi konusunda teknik yardımda bulunmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlanarak, Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile üreticiler bilgilendirilmektedir.
 • Türkiye’de en önemli hastalıklardan Cercospora yaprak lekesi ve Rhizomania hastalıklarına dayanıklı/toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite kontrol denemelerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi sonucu ülkemiz için en iyi performanslı şeker pancarlarının seçilerek ekilmesine katkı verilmektedir.
 • Cercospora yaprak lekesi hastalığının mücadelesinde uygun ilaçların belirlenerek hastalığın görüldüğü şeker fabrikası ekim alanlarına uygun ilaçlama programları hazırlanmakta ve Fabrikalarda Ziraat Bölge Şeflikleri ve teknik personel aracılığı ile uygulanması sağlanmaktadır.
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ruhsatlandırma çalışmalarında, şeker pancarı hastalıklarına karşı ruhsat alacak ilaçlar için ilaç ruhsat komisyonunda görev alınmaktadır.