FİTOPATOLOJİ ŞUBESİ

Şeker pancarı ve çalışma konularına giren diğer kültür bitkilerinde görülen hastalık ve yabancı otları teşhis eder, çıkış ve zarar dönemlerini belirler, yayılma alanları, yoğunluk ve zarar dereceleri ile kontrol yöntemlerini araştırır ve alınacak kültürel önlemlerle birlikte, en etkili ve en ekonomik kimyasal kontrol yöntemlerini tespit eder, uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunur.