FABRİKASYON TEKNİĞİ ŞUBESİ

  • Yılmaz, A., Yurtseven, M., (2017), Ham Şerbet Arıtımının I. Karbonatlama Kademesinde Optimal Çökme Noktasının Otomatik Olarak Tayini ve Proses Kontrolünün Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi, Sugar Industry.Yılmaz, A., Yurtseven, M., (2017): Automatic determination of optimal endpoint of 1st carbonatation – factory trials, Sugar Industry/Zuckerind., 142(67), 92-95.