FABRİKASYON ŞUBESİ TEKNİĞİ

 • Şerbetlerde uzaklaştırılamayan renk maddesi olan melanoidinlerin ve bunların öncülleri oldukları bilinen Maillard Reaksiyonu ara ürünlerinden α-dikarbonil bileşiklerinin sulu ve koyu şerbetteki varlıklarının nicel analizinin yapılması.
 • Rafineride şeker pişiriminin vakum kazanlarında aşırı doygunluğun takip edilmesi yoluyla kontrolü ve otomasyonu.
 • Klasik şerbet arıtımında şerbetlerde renk gidermek amacıyla sülfitasyon, II. Kireçlemeye hava verme ve iyon değiştirme proseslerinin uygulanmasının araştırılması.
 • Ankara Şeker Fabrikası Bölgelerinin Pancarlarında Beyaz Şeker Veriminin ve Melas Şekerinin Hesaplanması.
 • Ankara Şeker Fabrikası Şerbetlerinde  (Ham Şerbet, Sulu Şerbet, Koyu Şerbet ve Melas) Azotlu Bileşiklerin Seyri.
 •  Ham Şerbet Arıtımının I. Karbonatlama Kademesinde Optimal Çökme Noktasının Otomatik Olarak Tayini ve Proses Kontrolünün Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi.
 • Formalin yerine kullanılabilecek biyosit araştırması, 2013.
 • Fabrikaya Gelen Pancar ile Fabrikada İşlenen Pancar Arasındaki Beyaz Şeker Randımanı ve Melas Şekeri Farkının İncelenmesi.
 • Şerbet ve Şuruplardaki Melas Yapıcı İyonların Küspe Üzerinde Adsorplanarak Ortamdan Uzaklaştırılması, 2011.
 • Ankara Şeker Fabrikasına BMA Filtrelerinin Yerine Kullanmak Üzere Konulan Yeni Tip Koyu Şerbet Filtrelerinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi.
 • Dik Refrijerantlarda Mekanik ve İşletme Sorunlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi.