FABRİKASYON TEKNİĞİ ŞUBESİ

Fabrikasyon Tekniği Şubesinde şeker üretim prosesiyle doğrudan veya dolaylı yoldan ilgili olabilecek her konuda araştırmalar yürütülebilmektedir. Şube, ayrıca şeker üretim prosesinin temel basamaklarının simüle edilebildiği küçük bir pilot tesis ve gerekli analizlerin yapıldığı bir laboratuara sahiptir. Şeker üretim prosesindeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, fabrikalarımızda prosesin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi için araştırma ve deneme yapılması ve bunların ışığında fabrikalara özellikle kampanya zamanında ortaya çıkan sorunlarla ilgili teknik yardım sağlanması şubenin başlıca amaç ve görevlerindendir.
Pilot Fabrika Koyulaştırma ve Pişirim (Vakum) Aparatı
Şeker Pancarı Kesilme Direnci Ölçümü
Pilot Fabrika Difüzyon ve Ekstraksiyon Sistemi