ENTOMOLOJİ ŞUBESİ

 • Erinç, M., Ayvalı, C., 1996. Bacillus thuringiensis ve Bazı Kimyasal İnsektisitlerin Agrotis segetum (Denis et. Schiff)(Lepidoptera : Noctuidae) Larvalarına Etkileri. Türkiye XII. Ulusal Biyoloji Kongresi.
 • Erinç, M., Serel, İ., 1996. Heterodera schachtii Schmidt  (Thylenchida : Heteroderidae)  nin Bazı Pancar Ekim Alanlarındaki Yayılışı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi., 464-465.
 • Serel, İ., Susurluk A., 1996. Pemphigus betae Doane Şeker Pancarı Köklerinde Yeni Bir Zararlı, Türkiye III. Entomoloji Kongresi., 498-501.
 • Erinç, M., 2000. Trials of Seed Treatments In Turkey. Proceeding of 63 nd Congress of IIRB.,  365-369.
 • Gürkan, Ş. ve Serel, İ. ve 2002. Ülkemiz Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Şeker Pancarı Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt) ‘nun Yayılış Alanları Üzerine Araştırmalar. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, T.Ş.F.A.Ş., 10-11 Eylül 2002, Ankara, s. 249-256.
 • Serel, İ., Gürkan, Ş., Keskin, T., 2004. Şeker Pancarı Kist Nematoduna (Heterodera schachtii  Schmidt.) Dayanıklı Çeşitlerin Verim ve Kalite Düzeyinin Tespiti, Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi., 79.
 • Gürkan, Ş., 2009. Şeker Pancarı Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schmidt) Mücadelesinde Dayanıklı Tuzak Bitkilerin Kullanımı. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 70.
 • Gürkan, Ş., Erinç, M., 2010. Şeker Pancarı Zararlıları ve Mücadelesi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yayın No: 226, Bilge Ajans ve Matbaa, 106 s.
 • Kaya, R., Gürkan, Ş., 2011. Farklı Formülasyonlardaki Tohum İlaçlarının Şeker Pancarının Çimlenmesi, Tarla Çıkışı, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Kahramanmaraş, s. 433.
 • Gürkan, Ş., 2012. Şeker Pancarında Tohum İlaçlamasında Kullanılan Imidacloprid ve Thiamethoxam’ın Bazı Zararlılara Karşı Etki Süresinin Araştırılması. 1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Eylül 2012, Kayseri, s.59-63.
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2015. Sürdürülebilir Şeker Pancarı Üretimi İçin Entegre Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Eylül – 3 Ekim 2015, Konya,TR [POSTER BİLDİRİ].
 • KAYA, R. ve GÜRKAN, Ş., 2016. Türkiye’de şeker pancarı kist nematodu (Heteredora schachtii Smidth)’nun yayılışı ve tolerant genotiplerin mücadeledeki başarısı. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 3(1), 123-129.