ENTOMOLOJİ ŞUBESİ

 • Sarılık virüs vektörlerine karşı ilaçlı kontrol denemesi.
 • Bazı tohum ilaçlarının tarla çıkışı ve pire zararı açısından pancar tarımına getireceği katkıların tespiti.
 • Şeker pancarı üretim alanlarında görülen toprak üstü zararlıları (Chaetocnema spp., Cassida spp., Spodoptera spp.)’na karşı ilaç seçimi ve şu anda kullanılan ilaçların etkililiğini saptama denemeleri.
 • Değişik tohum ilaçlarının filiz çıkışı ve pire zararı açısından pancar tarımına getireceği katkıların tespiti (Çıplak tohum).
 • Cruiser FS 350 (Thiamethoxam 350 g/l) isimli sıvı formülasyonlu tohum ilacının filiz çıkışı ve pire zararı açısından pancar tarımına getireceği katkıların tespiti.
 • Gaucho M FS 260 (Imidacloprid 163 g/l ve Methiocarb 98 g/l)  isimli sıvı formülasyonlu tohum ilacının  filiz çıkışı ve pire zararı açısından pancar tarımına getireceği katkıların tespiti.
 • Değişik sıra üstü ekim mesafelerinde, tohum ilaçlarının toprak altı zararlılarına ve pancar pirelerine etkisi.
 • Şeker pancarı kist nematoduna (Heterodera schachtii  Schmidt.) dayanıklı çeşitlerin verim ve kalite düzeyinin tespiti.
 • Değişik tohum ilaçları ile kombinasyonlarının peletlenmiş pancar tohumu çıkışı üzerine etkileri (IIRB ile ortak çalışma).
 • Şeker pancarında İki noktalı kırmızı örümceğe (Tetranychus urticae) karşı kimyasal mücadele yöntemlerinin araştırılması.
 • Önemli şeker pancarı zararlılarına karşı farklı mücadele yöntemlerinin değerlendirilmesi.
 • Şeker pancarı kist nematodu mücadelesinde dayanıklı tuzak bitkilerin kullanımı.
 • Değişik insektisitlerin Pancar güvesi (Scrobipalpa ocellatella Boyd.) üzerine etkililiklerinin araştırılması.
 • Şeker Pancarında Tohum İlaçlamasında Kullanılan Imidacloprid ve Thiamethoxam’ın Bazı Zararlılara Karşı Etki Süresinin Araştırılması.
 • Bazı sistemik etkili tohum insektisitleri ile değme etkili insektisitlerin farklı kombinasyonlarının Toprak altı zararlı kompleksi ve Pancar pirelerine karşı etkilerinin incelenmesi.
 • Farklı formülasyondaki tohum ilaçlarının şeker pancarının çimlenmesi, tarla çıkışı, verim ve kalitesi üzerine etkisi
 • Nematoda Toleranslı Şeker Pancarı Çeşitleri Verim Kontrol Denemeleri.
 • Şeker pancarı kist nematodu ve ALS inhibitör toleranslı Foramsulfuron ve Thiencarbazone-methyl etken maddeli herbisitlere toleranslı şeker pancarı çeşidinin verim kontrol ve yabancı ot mücadele denemesi.