ENTOMOLOJİ ŞUBESİ

  • Şeker pancarı ekim alanlarımızda yapılacak zararlı mücadelesine esas teşkil etmek üzere, her yıl yeniden gözden geçirilip hazırlanan “ Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Zararlılarla Yapılacak Mücadelelerde Uyulması Gerekli Esaslar “ ile mevsim seyrine göre yıl içinde çıkması muhtemel zararlı çıkışlarının takibi ve mücadeleleri konusundaki uyarılarımız Genel Müdürlük kanalı ile bölgelere gönderilmektedir.
Şeker pancarı kist nematodunun kahverengi kistleri
Kalkan böceği yumurtası
Chrysopa sp. yumurtası
  • Fabrika ekim sahalarında pancar tarımının kontrolünden sorumlu ziraat bölge şefliklerinde çalışan teknik personelin mücadele konusunda karşılaştıkları sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmekte, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi hususunda işbirliğine gidilmektedir.​
  • Diğer şube veya şubeler tarafından yürütülen çalışmalarda, şube ile ilgili bütün konularda istenen her türlü teknik yardım yapılmaktadır.
  • Pestisit ve Benzeri Maddeler Ruhsat ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarına iştirak edilerek, şeker pancarı zararlılarına karşı kullanılan pestisit ve benzeri maddelerle ilgili bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle varsa eksiklikler belirlenmekte ve değerlendirilmektedir.
  • Sanayimizin tarım teşkilatında çalışan teknik personel, şeker pancarı zararlıları ve mücadeleleri konusunda bilgilendirilmekte, dünyadaki gelişmelerden haberdar edilmektedir.
  • Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel kongre, sempozyum ve toplantılarda sunulmakta, katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak güncel gelişmeler yakından takip edilmektedir.