BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

  • Şeker Sanayinde kamu, özel ve kooperatif şeker fabrikalarında bölge şefi ve şef yardımcı kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine “Şeker pancarı hastalıkları ve mücadelesi” konusunda hizmet içi eğitimler.
  • Şeker Sanayinde kamu, özel ve kooperatif şeker fabrikalarında bölge şefi ve şef yardımcı kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine “Şeker pancarında yabancı otlar ve kontrolü” konusunda hizmet içi eğitimler.
  • Başka kurum ve özel sektör personeline Şeker Enstitüsü Fitopatoloji Laboratuvarında virüs teşhis yöntemlerinden ELISA testinin uygulamalı eğitimleri.