BİTKİ KORUMA ŞUBESİ

Entomoloji şubesi, şeker pancarında görülen zararlıların çıkış ve zarar dönemlerini, yayılma alanlarını, zarar derecelerini, yoğunluklarını, mücadele yöntemlerini araştırmakta,  en etkin ve ekonomik mücadele yöntem ve zamanlarını tespit etmekte, pratiğe yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bothynoderes punctiventris ergini
Siyah bakla bitinin nimf ve kanatlı ergini
Kanatsız Şeker pancarı kök biti
Şeker pancarı ve çalışma konularına giren diğer kültür bitkilerinde görülen hastalık ve yabancı otları teşhis eder, çıkış ve zarar dönemlerini belirler, yayılma alanları, yoğunluk ve zarar dereceleri ile kontrol yöntemlerini araştırır ve alınacak kültürel önlemlerle birlikte, en etkili ve en ekonomik kimyasal kontrol yöntemlerini tespit eder, uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunur.
Bothynoderes punctiventris ergini
Siyah bakla bitinin nimf ve kanatlı ergini
Kanatsız Şeker pancarı kök biti