ENTOMOLOJİ ŞUBESİ

Entomoloji şubesi, şeker pancarında görülen zararlıların çıkış ve zarar dönemlerini, yayılma alanlarını, zarar derecelerini, yoğunluklarını, mücadele yöntemlerini araştırmakta,  en etkin ve ekonomik mücadele yöntem ve zamanlarını tespit etmekte, pratiğe yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bothynoderes punctiventris ergini
Siyah bakla bitinin nimf ve kanatlı ergini
Kanatsız Şeker pancarı kök biti