ENERJİ EKONOMİSİ VE KOROZYON ŞUBESİ

 • Altanlar S., 2006, Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun ve Şerbetin Korozif Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altanlar S., Ada H. D.,  Erdem F.,  Bereket G., 2016, Pancar Şekeri Fabrikasyonu Sulu Şerbet Ortamında AISI 304L ve St 37.2 çeliklerinin Korozyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Paslanmaz Çeliklere Dönüştürülmesi Durumunda Maliyet Hesaplamaları, Korozyon, Volume 22/Number 1-3/2016. 
 • Ada H. D, Altanlar S., Erdem F.,  Bereket G., 2016, Investigation of corrosion resistance of steel used in beet sugar processing juices, Internatıonal Journal Of  Industrial Chemistry. 
 • Altanlar S., Erdem F., Yıldırım F, Kabasakaloğlu M., Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun Nedenleri, IXth Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiri Kitabı , Gazi Üniversitesi, 22-25 Eylül 2004, Ankara. 
 • Altanlar S., Erdem F., Kabasakaloğlu, Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun ve Şerbetin Korozif Özelliklerinin İncelenmesi, Adana X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, 01-04 Kasım 2006, Adana.
 • Altanlar S., Erdem F., Şeker Fabrikalarında Spesifik Elektrik ve Spesifik Isı Enerjisi Değerlerinin Karşılaştırılması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
 • Altanlar S., Erdem F., Ankara Şeker Fabrikası Kazan Besleme Suyu ve Kazan Suyunda St 35.8 ve 15Mo3 Çeliğinin  Korozyon Davranışlarının İncelenmesi, XI.Korozyon Sempozyumu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekim 2008, İzmir.
 • Altanlar S., Şengül Dr.M.Erdem F., Şeker Fabrikalarında Buharlaştırıcı İstasyonunda Etkin Isı Ekonomisi ve Mevcut Sisteme Uygulanabilen Yeni Gelişmeler, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 24-27 Haziran 2009, Sivas.
 • Altanlar S., Ada H.D., Erdem F., Bereket G.,  Ankara Şeker Fabrikası Difüzyon Ünitesi ve Buharlaştırıcı Borularında Kullanılan Çeliklerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi, XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 06-08 Ekim 2010, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Şengül Dr. M., Altanlar S., Şeker Fabrikalarında Kullanılan Buhar Kazanlarındaki Kazan Sularının pH sı ile NH3 İçeriği Arasındaki İlişkinin Araştırılması, IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 22-25 Haziran 2010, Ankara.
 • Ada H.D, Altanlar S., Erdem F., Bereket G., Pancar Şekeri Fabrikasyonu Şerbetlerinde Bazı Çelik Türlerinin Korozyon Davranışlarının Zamana Bağlı olarak Elektrokimyasal Yöntemler ve SEM Yüzey Analizi Yöntemiyle Araştırılması, Avrupa Korozyon Kongresi, 09-13 Eylül 2012, İstanbul.
 • Altanlar S., Ada H.D, Erdem F., Bereket G., Çeşitli Ortamlarda St 37.2 ve 304L Kalite Çeliklerinin Korozyonuna Melasın İnhibitör Etkisinin Araştırılması, 13. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014, Elazığ,
 • Şengül M., Altanlar S., Şeker Fabrikalarında Kullanılan Yüksek Kalorili Kömürlerin Özellikleri ile Serbest Şişme İndeksi (FSI) Değerleri Arasındaki İlişkinin ve Serbest Şişme İndeksi Değerinin Kömürlü Kazanlarda Şlaka Oluşumuna Etkisinin Araştırılması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 23-26 Ağustos 2016, İzmir.
 • Altanlar S., Ada H.D, Erdem F., Bereket G., Pancar Şekeri Fabrikasyonu Sulu Şerbet Ortamında AISI 304L ve St 37.2 çeliklerinin Korozyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Paslanmaz Çeliklere Dönüştürülmesi Durumunda Maliyet Hesaplamaları, XIV. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt Üniversitesi 05-07 Ekim 2016, Bayburt.