ENERJİ EKONOMİSİ VE KOROZYON ŞUBESİ

Şeker fabrikasyonunda enerji ekonomisi ve korozyon sorunları için teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılır. Buhar kazanları ve türbinlerin verimli çalışmaları sağlamak için fabrikaların buhar şemaları ve tesisleri incelenerek araştırmalar yapılır. Şeker fabrikasyonunda karşılaşılan korozyon sorunları araştırılarak, türleri saptanır. Korozyon sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasında ve uygun malzemenin seçimi için tavsiyelerde bulunur.