ENERJİ EKONOMİSİ VE KOROZYON ŞUBESİ

 • Eskişehir Şeker Fabrikası Proses Ekipmanlarının Dış Yüzey Sıcaklıları ve Bulundukları Ortama Ekipmanlardan Olan Isı Kayıpları.
 •  Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun Nedenleri, 2004.
 • Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun ve Şerbetin Korozif Özelliklerinin İncelenmesi, 2006.
 • Şeker Fabrikalarında Spesifik Elektrik ve Spesifik Isı enerjisi Değerlerinin Karşılaştırılması, 2007.
 •  Ankara Şeker Fabrikası Kazan Besleme Suyu ve Kazan Suyunda St 35.8 ve 15Mo3 Çeliğinin  Korozyon Davranışlarının İncelenmesi, 2008.
 •  Şeker Fabrikalarında Buharlaştırıcı İstasyonunda Etkin Isı Ekonomisi ve Mevcut Sisteme Uygulanabilen Yeni Gelişmeler”,  2009.
 • Ankara Şeker Fabrikası Difüzyon Ünitesi ve Buharlaştırıcı Borularında Kullanılan Çeliklerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi, 2010.
 • Şeker Fabrikalarında Kullanılan Buhar Kazanlarındaki Kazan Sularının pH sı ile NH3 İçeriği Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 2010.
 •  Pancar Şekeri fabrikasyonu Şerbetlerinde Bazı Çelik Türlerinin Korozyon Davranışlarının Zamana Bağlı olarak Elektrokimyasal Yöntemler ve SEM Yüzey Analizi Yöntemiyle Araştırılması, 2012.
 • Çeşitli Ortamlarda St 37.2 ve 304L Kalite Çeliklerinin Korozyonuna Melasın İnhibitör Etkisinin Araştırılması, 2014.
 • Şeker Fabrikalarında Kullanılan Yüksek Kalorili Kömürlerin Özellikleri ile Serbest Şişme İndeksi (FSI) Değerleri Arasındaki İlişkinin ve Serbest Şişme İndeksi Değerinin Kömürlü Kazanlarda Şlaka Oluşumuna Etkisinin Araştırılması, 2016.
 •  Pancar Şekeri Fabrikasyonu Sulu Şerbet Ortamında AISI 304L ve St 37.2 çeliklerinin Korozyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Paslanmaz Çeliklere Dönüştürülmesi Durumunda Maliyet Hesaplamaları, 2016.