DENEME İSTATİSTİK ŞUBESİ

  • ÜLKER, R., GÜNDÜZ, O., KOÇ, H., GÜMÜŞCÜ, G., TOPAL, İ., KAYA, R., TUĞRUL, M., KARAKAYA, R., DEĞER, T. 2015.   Konya Koşullarında Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (7-10 Eylül 2015). (Poster sunu).
  • TUĞRUL, M., BAŞALMA, D., und C. ER, 2005. Orta Anadolu Koşullarında Bazı Agronomik Faktörlerin Şeker Pancarının İç ve Dış Kalitesine Etkisi. (Der Einfluss einiger Produktionsfaktoren unter Zentralanatolischen Verhaltnissen auf Interne und Externe Qualitatsmerkmale der Zuckerrübe. 8. Symposium of the Association of German and Turkish Scientists in Agriculture and Natural Science in Braunschweig) (3-9. Octobre 2005). (Doktora Tezi).
  • TUĞRUL, M., 1993. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış).