DENEME İSTATİSTİK ŞUBESİ

    • Ankara Etimesgut Koşullarında Vejetasyon Döneminde Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkili Olan İklim Faktörlerinin Tespiti projesinde 20 Haziran’dan 10 Kasım’a kadar ki dönemde, her 10 günde bir alınan şeker pancarı numunelerinde verim ve kalite analizleri yapılmaktadır.
    • Ülkemizdeki şeker pancarı ekim alanlarındaki pancarın vejetasyon döneminde birbirini takip eden vejetasyon numunelerinde verim ve kalite farklılıklarını ortaya koymak veya en aza indirebilmek için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla “Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Sulamanın Vejetasyon Seyrine Etkisi” isimli araştırma yapılmıştır.
    • Şeker pancarının tarla koşullarındaki hasadı sırasında pancarın tarladan fabrikaya nakli sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli faktörlerden dolayı pancarın tarlada beklemesi ile pancarın sökümünden hemen sonra analiz edilmesi arasındaki verim ve kalite değerlerinin nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla “Şeker Pancarının Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkisi” denemesi kurulmuştur
    • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürütülmesine karar verilen “Farklı İki Şeker Pancarı Çeşidinin Yetişme Süresi İçerisinde Verim ve Kalite Değerlerinin İncelenmesi” projesinin tarla denemeleri Etimesgut Deneme İstasyonunda kurulmuştur. 20 Haziran’dan 10 Kasım’a kadar ki dönemde, her 10 günde bir alınan şeker pancarı numunelerinde verim ve kalite analizleri yapılmıştır.