DENEME VE İSTATİSTİK ŞUBESİ

Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü şubelerince yapılacak tarla denemelerine ait projelerin hazırlanmasında, deneme tekniği konularında gerekli bilgi yardımında bulunur. Deneme parsellerinden elde edilen pancarın işlenmesi, numune alınması, bu numunelerin kalite analizlerini yapar. Analiz sonuçlarının istatistiki değerlendirmesini yaparak ilgili araştırıcı personele iletir. Ayrıca pancar fiyatının tespitine esas olacak ziraat bölge şefliklerince doldurulan şeker pancarı ve diğer ürünlere ait maliyet etütlerinin kontrol, kodlama ve değerlendirmesini yaparak sonuçları Genel Müdürlüğümüze sunar.
Pancar İşleme
Pancar Analiz