KALİTE KONTROL ŞUBESİ

 • Perendeci A., Ekinci F.Y., Godon J.J., Süral D., (2012), SSCP Profillerinin İstatistiksel Değerlendirilmesinde Temel Bileşen Analizi: Atıksu Arıtma Tesisi Örneği, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, ISSN: 1302-5627, Cilt 3, Sayı 4, sayfa: 313-322, Şubat 2012.
 • Perendeci A., Süral D., Arslan Sever., Tanyolaç A., Çelebi S.S., (2007), Anaerobik Arıtım Proseslerinde Anında Ölçüm Yapabilen Hat Üstü Algılayıcılar Ve Analizörlerdeki Son Gelişmeler, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, ISSN: 1302-5627, Cilt 2, Sayı 4, sayfa: 281-300, Temmuz 2007.
 • Perendeci, A. and Süral, D. (2004). A review of wastewater pollution and treatment strategies for beet sugar factories in Turkey, International Sugar Journal, Vol. 106, No. 1268, August issue, pp.437-442. (Türkiye şeker fabrikalarında atıksu kirliliği ve arıtım stratejileri üzerine bir inceleme).
 • Perendeci A., Ekinci F. Y., Godon J.J., Süral D., (2011), SSCP Profillerinin İstatistiksel Değerlendirilmesinde Temel Bileşen Analizi: Atıksu Arıtma Tesisi Örneği, 9.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, sayfa: 326-331, 5-8 Ekim 2011, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Şen F., Süral D., Perendeci A., Ekinci F. Y., (2009), Gıda Kökenli Patojen Bakterilerin Kristal Şekerde Ölüm Hızlarının Tespit Edilmesi, XVI..Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, sayfa: 329-331, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
 • Süral D., Perendeci A.,(2004), Türkiye’deki Şeker Fabrikalarında Atıksu Kirliliği Ve Arıtım Stratejileri, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sayfa: 281-288, 2-4 Haziran 2004, İTÜ, İstanbul. (Wastewater Pollution And Treatment Strategies Of Sugar Factories In Turkey).
 • Perendeci A., Süral D., Durukan E., (2003), ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) biyolojik atıksu arıtma tesisi sistem performansı ve proses kontrol parametrelerinin değerlendirilmesi, 2.Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sayfa: 20-29, 22-24 Ekim 2003, ODTÜ, Ankara.[System performance of ANAMET (Anaerobic Methane Production) biological wastewater treatment plant and evaluation of process control parameters].
 • .Süral D., Kavas M.F., (2002), Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi Metodu İle Tek Enjeksiyonda Pancar Melaslarında Betain, Sakaroz Ve Rafinoz Tayini, Üçüncü Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, sayfa:342-354, 17-18 Eylül 2002, TŞFAŞ. Gn.Müd. Eğitim Dairesi Başkanlığı, Etimesgut, Ankara.
 • Süral D., Kavas M.F., (2000), Determination Of Betaine, Sucrose And Raffinose In Beet Molasses By High-Performance Liquid Chromatography In A Single Run, 3rd. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry (MBCAC), Book of Abstracts, page: 207, 4-9 Haziran 2000, Antalya.
 • Süral D., Erdem F., (1998), Sıvı Kromatografisi İle Pancar Melasında Betain Analizi, Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Kitabı, sayfa: 90, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Süral D., Aygün R.S., February 1993, Analysis Of Carbohydrates In Molasses By High Pressure Liquid Chromatography, Middle East Technical University, Chemistry Department, MSc. Thesis, 84 pages. (This study was supported by METU Applied research Grant AFP-92-01-03-05, presented in Chemistry-93 Trabzon-Türkiye, published in 9th Chemistry and Chemical Engineering Symposium Book, page 248).
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü CHEM 400 Colloquium in Chemistry II Seminer Dersine davetli konuşmacı olarak katılım ve TŞFAŞ. Şeker Enstitüsü’nün tanıtımıyla ilgili PPnin güncellenerek sunulması 20.04.2006.
 • 21th CITS Kongresi’ne (Commission Internationale Technique De Sucrerie General Assembly) katılım, Antwerp, BELÇİKA, 24-29 Mayıs 1999.
 • UNDP/ MI bursu ile ‘Laboratory Techniques and Developments in Technologies of Food Industries’,‘Gıda Endüstrileri Teknolojilerinde Laboratuvar Teknikleri ve Gelişmeler’ konulu eğitim programına katılım, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ, 18-31 Mayıs 1997.
 • Süral D., October-December 1996, Chromatographic Techniques in Sugar Industry, 15th UNIDO/ TURKEY In Plant Group Training Programme (IPGTP) on Sugar Technology, Sugar Institute, Ankara (Eğitim programına katılan yurtdışından gelen öğrencilere “Şeker Endüstrisinde Kromatografik Teknikler konusunda ders verildi).
 • TSE çalışmaları çerçevesinde TS ISO 8128-1 ve TS ISO 10727’nin çevirileri [(Elma Suyu, Elma Suyu Konsantreleri ve Elma Suyu İçeren İçecekler, Patulin Tayini, Bölüm 1 Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Metodu)] ve [(Çay ve Çözünebilir Çay- Katı Halde- Kafein Tayini- Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Metodu)], 1997.
 • Süral D., Pancar Şekeri Elde Edilmesi ve Silolanmasında Renk ve Koku (Çeviri), Int. Sugar Journal, 1995, Vol. 97, No. 1158 B, pp. 248-252, Şeker Enstitüsü Bülteni , Şubat 1996.
 • Süral D., Kavas M.F., Ham Şekerlerin Süzülebilirliği- Rafineri İşlevine Karşı Laboratuvar Testleri (Çeviri), Int. Sugar Journal, 1995, Vol. 97, No. 1155 B, pp. 104-113, Şeker Enstitüsü Bülteni, Kasım 1995.
 • Süral D., Erdem F., Avaroğlu S. D., Yaş Dut ve Dut Pekmezinde Sakaroz ve İnvert Şeker Tayini, Şeker Enstitüsü Bülteni, Şubat 1995.
 • Süral D., Beyaz Şekerde Çözünmeyen Madde (Çeviri), Zuckerindustrie 117, (1992) Nr. 5, pp. 338-342, Şeker Enstitüsü Bülteni, Kasım 1994.
 • Süral D., Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi İle Melastaki Karbonhidratların Analizi, Şeker Enstitüsü Bülteni, Şubat 1993.
 • Süral D., Twin Falls Fabrikasındaki Tasco Kromatografik Seperatör (Çeviri), Int. Sugar Journal, 1991, Vol. 93, No. 1106, pp. 28-32, Şeker Enstitüsü Bülteni, Şubat1992.
 • Süral D., HPLC,Şeker Fabrikası Şerbetleri ve Melaslarının Polarizasyon Analizlerine Olası Alternatif (Çeviri), Zuckerindustrie 115 (May 1990) pp. 388, Şeker Enstitüsü Bülteni, Kasım 1991.
 • Süral D., Düşük Maliyet- Yüksek Kalite, British Sugar’ ın 90’ larda Başta Kalmak İçin Reçetesi (Çeviri), British Sugar Beet Review, Vol 57, No. 2 summer 1989, 41, Şeker Enstitüsü Bülteni, Ağustos 1991.
 • ICUMSA’ nın (Uluslararası Tekdüzen Şeker Analiz Metotları Komisyonu) konularında uluslararası laboratuvarlar düzeyinde yürütülen çalışmalara 1992 yılından itibaren Şeker Enstitüsü Teknolojik Araştırmalar Bölümü’ne bağlı laboratuvarlar olarak katılım.
 • Kavas M.F., Eggleston G., Parkin G., White B., Sezer G. and Pardoe K., (2008). March, Comparative Study Of Copper Reduction, Chromotographic And Enzymatic Methods To Determine Reducing Sugars In Molasses, , ZuckerIndustrie, 133 (58).
 • Kavas M. F., Sezer G., (2006), Sakarozun (Beyaz-Kristal Şeker) Hayatımızdaki Yeri ve Önemi,  Pankobirlik, Sayı:86.