BİYOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI ŞUBESİ

Fabrikalarımızın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüklerine karşı yükümlü olduğu atıksu parametre analizleri; 2009 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikası ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi olan Şube Laboratuvarında yapılmaktadır.
Fabrikalarımıza Atıksu Arıtım Tesislerinin kurulması çalışmalarına; 1996 yılında Sanayi Bakanlığı ile imzalanan Çevre Deklerasyonu ile başlanarak geçtiğimiz 20 yılda 16 Şeker Fabrikamıza Tesis kurulması çalışmaları TŞFAŞ. Genel Müdürlüğü Proje ve Yeni Tesisler Dairesi Başkanlığı Çevre Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak tamamlanmış, şubenin fabrikalara gidilerek gerekli araştırmaların yapılıp DPT ye sunulan raporları hazırlanmış ve bu raporlara istinaden tesis kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ilgili süreçlerde gerektiğinde tesis personeline bilgi aktarımı yapılmış ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde projeler yapılarak fabrikalarımızın yararına sunulmuştur.
Şeker fabrikalarında, silolarda ve fabrikasyonda mikrobiyolojik faaliyet yüzünden meydana gelen şeker kayıplarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması çerçevesinde Şube Laboratuvarında şekerde mikrobiyolojik analizler yapılmakta, Genel Müdürlük ve fabrikalarla iletişim kurularak öneriler ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Şubede Kalite Yönetimi çalışmaları çerçevesinde yürütülen dokümantasyon çalışmaları tamamlanmış, Akreditasyon Sisteminin sürdürülebilirliği açısından yapılması gereken iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam edilmekte ve yükümlülükler yerine getirilerek, TÜRKAK ve Bakanlık denetçilerince periyodik olarak denetlenmektedir. Atıkların bertarafıyla ilgili çalışmalar ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmektedir.
Debimetre ve kompozit su/atıksu numune alma cihazı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Spektrofotometrik kit yöntemi ile atıksu analizleri