BİYOTEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI ŞUBESİ

  • Şeker fabrikalarında, silolarda ve fabrikasyonda mikrobiyolojik faaliyet yüzünden meydana gelen şeker kayıplarını önleyici çalışmalar ile şeker ve melasın mikrobiyolojik analizlerini yaparak önerilerde bulunur. Fabrikalarda su ekonomisi ve atık suların arıtımına yönelik araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütür, Genel Müdürlüğümüz ve fabrikalara tavsiyelerde bulunur. Şeker fabrikasyonundaki taze su kullanımının azaltılması, su çevrimlerinin artırılması ve bu sayede fabrika atık sularının azaltılması için yapılan çalışmalar ile fabrikalarımızda rutin olarak su ve atık su analizleri, baca gazı emisyonlarının ölçülmesini yapar.
    Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları Şubesinin çalışma alanlarından bazıları şunlardır:
    • Kristal beyaz şeker ve sularda mikrobiyolojik analizler.
    • Spektrofotometrik kit yöntemi ile atıksu analizler.
    • Debimetre ve Kompozit su/atıksu numune alma çihazı ile atıksularda debi ölçümü ve kompozit numune alınması.
Debimetre ve kompozit su/atıksu numune alma cihazı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Spektrofotometrik kit yöntemi ile atıksu analizleri