Biyoteknoloji ve Çevre Şubesi

  • Şeker Fabrikalarında Atıksu Arıtım Tesisleri ve Arıtım Stratejileri, Temiz Üretim
  • Şeker Sanayinde Mikrobiyoloji ve Hijyenin Önemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Standartlar
  • Membran Filtrasyon Tekniği ile Şekerde Mikrobiyolojik Analizler
  • Ham Fabrikada ve Rafineride Mikrobiyolojik Faaliyetler ve Alınması Gerekli Önlemler
  •  Şeker Fabrikalarımızda Verimli Su Kullanımı, Atıksu Kirliliği, Arıtım Stratejileri ve Temiz Üretime Yönelik Önlemler
  •  HACCP, TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
  •  Mikrobiyoloji Laboratuvarları Eğitimi