BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

 • Aflaki F, Pazuki A, Gurel S, Stevanato P, Biancardi E,  Gurel E (2017) Doubled haploid sugar beet: an integrated view of factors influencing the processes of gynogenesis and chromosome doubling. International Sugar Journal (basımda)
 • Akkoç E (1965) Zytogenetische Beitrage zur Geschlechtsvererbung benim Spinat (Sinacia oleracea) im Hinblick auf die Züchtung triploider Hybridsorten. Ztschr. Pflanzenzüchtung Band 53 Heft 3, 226 – 246. (Doktora çalışması).        (Triploid Hibrid Çeşitlerin Islahı Gözönünde Tutularak Ispanakta (Sinacia oleracea) Eşeysel Kalıtım Üzerinde Çalışmalar)
 • Altunbay SG, Gürel S, Kangal A (2015). Şeker Pancarından Biyoetanol Üretimi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, Sayfa 72 [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Altunbay SG, Gürel S, Kangal A (2017). Türkiye’de Ekimi Yapılan Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değerleri. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Kahramanmaraş [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Atak Ç (1980) Pancarda kolhisin yardımıyla poliploid elde etme yolları ve poliploid hatların redüksiyon bölünmesi üzerinde araştırmalar. E. Ü. Ziraat Fakültesi, Agroekoloji ve Genel Bitki Islahı Kürsüsü, Bornova, İzmir, 88s. (Doktora Tezi).
 • Atak Ç (1984) Pancarda Kolhisin Yardımıyla Poliploid Elde Etme Yolları ve Poliplolid Hatların Redüksiyon Bölünmesi Üzerine Araştırmalar . TÜBİTAK Yayınları No: 576 s.5-14.
 • Baloğlu MC, Gürel S, Öktem HA, Yücel M, Erdal M, Güler E, Gürel E (2005) Şeker pancarında (Beta vulgaris L.) rejenerasyonunun ve Agrobacterium’a dayalı transformasyonunun optimizasyonu. 14. Biyoteknoloji Kongresi, sayfa 495, 31 Ağustos – 02 Eylül 2005, Eskişehir [POSTER].
 • Baloğlu MC, Gürel S, Öktem HA, Yücel M  (2006) Optimization of Regeneration and Agrobacterium Mediated Transformation of Sugar Beet (Beta Vulgaris L.). Biotechnology and Sustainable Agriculture 2006 and Beyond: Proceedings of the 11th IAPTC and B Congress, 13-18 Agustos 2006, Pekin, Çin [POSTER].
 • Baloglu MC, Kavas M, Gurel S, Gurel E (2017). The Use of Microorganisms for Gene Transfer and Crop Improvement. In: Prasad R, Gill SS, Tuteja N (editors), Crop Improvement through Microbial Biotechnology, Elsevier, USA (basımda).
 • Beyaz R, Telci Kahramanoğulları C, Alizadeh B, Gürel S, Yıldız M (2012) Vegetative and generative development of sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes at different ploidy levels. 1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, 20-22 Eylül 2012, sayfa 273-274, Kayseri. [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Beyaz R., Alizadeh, B., Gurel, S., Ozcan, S.F. and Yıldız, M. (2013). Sugar beet (Beta vulgaris L.) growth at different ploidy levels. Caryologia, 66(1):90-95.
 • Bilgen T, Gaskil JO, Hecker RJ, and Wood RD (1972) Transferring Cercospora Leaf Spot Resistance From Beta Maritima to Sugarbeet by Backcrossing. J of American Soc. Sugar Beet Technol. 15:444-449.
 •  Bilgen T, Hecker RJ, Bhatnager PS and Smith GA (1972) Tests for chemical induction of male sterility in sugar beet, Can. J. Plant. Sci. 52 (6), 937-490.
 • Bilgen T, Tiryaki C ve Yahyaoğlu K (1974) Şeker pancarı tohumu üretim metotları ve tekniği. Kısım 1.Şeker:92,2-10
 • Bilgen T, Tiryaki C ve Yahyaoğlu K (1974).Şeker pancarı tohumu üretim metotları ve tekniği. Kısım 2.Şeker:93,8-13
 • Boyacıoğlu A, Kaya R, Gürel S (2014). Türkiye’de şeker pancarında çeşit seçim stratejileri ve şeker pancarının verim ve kalitesinin gelişimi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, sayfa 133, 22-25 Eylül 2014, Diyarbakır [POSTER].
 • Boyacıoğlu A, Kaya R, Gürel S (2015). Şeker Pancarında Farklı Büyüklükteki Tohumların Çimlenme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Ulusal Tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • Erdal M (1995) Nişasta-şeker bitkileri tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ziraat bankası Kültür Yayınları, (26); 525-544.
 • Erdal M (1996) Şeker pancarı ıslahı I. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (13); 39-56.
 • Erdal M (1997) Şeker pancarı ıslahı II. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(14); 90-105
 • Erdal M, Gürel E (1997) Use of commercial hybrids as a genetic resource of breeding monogerm sugar beet (Beta vulgaris L.) varieties. Tr.J. Agri. Andn Foresty., (21); 397-402.
 • Erdal M (2000) Multigerm tetraploid şeker pancarı popülasyonlarından döl seçimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(24); 77-83.
 • Erdal M (2000) Monogerm şeker pancarı popülasyonlarının geliştirilmesinde hibrid çeşitlerin kullanılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1); 1-176.
 • Erdal M (2001) Şeker pancarında O-tip bitki araştırılması. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 25(2); 65-69.
 • Erdal M (2002) Şeker pancarı tohum üretimi. II.Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 58-70.
 • Güler E, İnan H, Gürel S, Kaya R, Boyacıoğlu A (2009) Türkiye’de şeker pancarı üretiminde ar-ge çalışmalarının durumu. Türktarım Dergisi, 190: 102-112.
 • Gürel E, Gürel S (1996) Plant regeneration from leaf explants of sugar beet (Beta vulgaris L.) cultured in vitro. Kükem Dergisi, 19: 29-37.
 • Gürel E, Gürel S (1998) Plant regeneration from unfertilized ovaries of sugar beet (Beta vulgaris L) cultured in vitro. Turkish Journal of Botany, 22: 233-238.
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2000) Double haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Cell Reports, 19: 1155-1159.
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2000) Direct root and shoot development from seedling explants of sugar beet (Beta vulgaris L.). Biyoteknoloji Dergisi, 24: 99-106
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2001) Callus development and indirect shoot regeneration from seedling explants of sugar beet (Beta vulgaris L.) cultured in vitro. Turkish Journal of Botany, 25: 25-33.
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2001) Katlanmış haploid şeker pancarı (Beta vulgaris L.) üretiminde etkin bir yöntem. 12. Biyoteknoloji Kongresi, 17-19 Eylül 2001, Ayvalık, Balıkesir [POSTER].
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2002) Protoplast fusion in sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal of Biology, 26: 163-170.
 • Gürel E, Gürel S, Kaya Z (2002) Protoplast isolation and culture in sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 3&4: 11-20.
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z (2002) Establishment of cell suspension cultures and plant regeneration in sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal of Botany, 26: 197
 • Gürel S, Gürel E, Kaya Z, Erdal M, Güler E (2003) Effects of antimitotic agents on haploid plant production from unpollinated ovules of sugar beet (Beta vulgaris L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17(2): 97-101.
 • Gürel E, Topal E, Gürel S (2003). The effect of pretreating seedlings with BAP on direct shoot regeneration from petiole explants of sugar beet (Beta vulgaris L.). Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17(2): 89-96.
 • Gürel S, Topal E, Gürel E (2003) The effect of pretreating seedlings with TDZ on direct shoot regeneration from petiole explants of sugar beet. Asia Pasific Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 11(1): 57-62.
 • Gürel E, Gürel S, Lemaux PG (2008) Biotechnology Applications for Sugar Beet. Critical Reviews in Plant Sciences, 27: 108-140.
 • Gürel S, Gürel E, Kaur R, Wong J, Meng L, Tan HQ, Lemaux PG (2009). Efficient, reproducible Agrobacterium-mediated transformation of sorghum using heat treatment of immature embryos. Plant Cell Reports, 28(3): 429-444.
 • Gürel E, Gürel S (2010) Biyoteknoloji: Nedir, neler vaadediyor? Türkler ve Bilim: Dünden Yarına Bilgi Şöleni, 6-11 Ekim 2010, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Gürel S, Baloğlu MC, Gürel E, Öktem HA, Yücel M (2011) A two-stage pretreatment of seedlings improves adventitious shoot regeneration in sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Cell Tissue and Organ Culture, 106(2): 261-168.
 • Gürel S, Gürel E, Miller TI, Lemaux PG (2011). Agrobacterium-mediated transformation of Sorghum bicolor using immature embryos. In: Dunwell JM, Wetten A (editors), Transgenic Plants: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Springer, USA.
 • Gürel S (2011) Doku kültürü: Bitki gelişiminin yönlendirilmesi (tercüme edilmiş kitap bölümü).  İçinde: Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik: İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar, Editör C. Neal Stewart Jr., John Wiley & Sons Inc, ABD.
 • Gürel E, Gürel S (2012) Sugar beet biotechnology. 1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, 20-22 Eylül 2012, sayfa 271, Kayseri. [SÖZLÜ BİLDİRİ]
 • Gürel S, Baloğlu MC, Gürel E, Aydın G, Öktem HA, Yücel M (2012) Development of transgenic plants from young sugar beet (Beta vulgaris L.) shoots. 1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, 20-22 Eylül 2012, sayfa 272, Kayseri. [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Gürel S, Gürel E (2014). In vitro regeneration of sugar beet (Beta vulgaris L.). In: Ramawat KG, Merillon JM (editors), Bulbous Plants: Biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, USA.
 • Gürel S, Karakaya R, Aflaki F, Pazuki A, Oğuz MÇ, Kaya R, Ergül A, Gürel E (2015). Şeker pancarında Rhizomania hastalığına dayanıklı ebeveyn hatların geliştirilmesi. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 57, 29-31 Ekim 2015, Afyon [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Gürel E, Aflaki F, Pazuki A, Gürel S (2015). Biotechnological approaches for the improvement of sugar beet, an important industrial crop for Turkey and Europe. International Workshop on Green Biotechnology, page 30, 21-23 September 2015, Kocaeli, Turkey [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Gürel S, Pazuki A, Aflaki F, Ergül A, Gürel E (2015). Cold pretreatment improves in vitro gynogenesis of sugar beet (Beta vulgaris). International Conference on Agronomy and Horticulture, page 37-38, 25-27 August 2015, Shanghai, China [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Gürel E, Pazuki A, Aflaki F, Gurel S (2016) Crispr-Cas9: A handy tool, but not in genome-editing toolbox of all plant species. BioTechnology: An Indian Journal, 12(12): 1-4.
 • Kaya R, Gürel S (2012) Türkiye’de değişik ekolojilerde Rhizomania hastalığına dayanıklı ve duyarlı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite performansı. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (3): 144-151.
 • Lemaux PG, Kaur R, Wong J, Gurel S, Gurel E, Singh J, Pedersen JF, Buchanan BB (2008). Toward nutritional improvement of sorghum for Africa’s poor. 2008 Joint Annual Meeting ASA-CASA-SSSA, GSA and GCAGS, October 5-9, 2008, Abstract 507-4, Houston TX, USA [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Lemaux PG, Kaur R, Wong J, Singh J, Gurel S, Gurel E, Pedersen JF, Taylor J, Chikwamba R, Jung R, Zhao ZY, Anderson P, Buchanan BB (2008). Toward nutritional enhancement of sorghum for Africa. Plant and Animal Genomes XVI Conference, January 12-16, 2008, page 110, Town & Country Convention Center, San Diego, CA, USA [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Lemaux PG, Gurel S, Gurel E, Kaur R, Wong J, Miller T, Lee C, Linden K, Wu S, Buchanan BB (2009). Improving Agrobacterium tumefaciens-mediated gene delivery to understand and improve sorghum. Plant Biology 2009, ASPB, July 18-22, 2009, page 315, Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, USA [POSTER].
 • Miller T, Linden K, Hoffman G, Schubert M, Gurel E, Gurel S, Lemaux PG (2010). Improving Agrobacterium tumefaciens-mediated gene delivery in Sorghum bicolor. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Animal, 46: S143.
 • Nofouzi F, Oğuz MÇ,  Vaziri PA,  Rezaei F, Gürel S, Ergül A (2015). Şeker Pancarında (Beta vulgaris) Kotiledon Boğum Eksplantlarından Bitki Rejenerasyonu. Ulusal Tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • Pazuki A, Aflaki F, Pessarakli M, Gurel E, Gurel S (2017) Plant Responses to Extended Photosynthetically Active Radiation (EPAR). Advances in Plants and Agriculture Research, 7(3): (DOI:10.15406/apar.2017.07.00260).
 • Pazuki A, Aflaki F, Gurel S, Ergul A, Gurel E (2017). Production of doubled haploids in sugar beet (Beta vulgaris): an efficient method by a multivariate experiment. Plant Cell Tissue and Organ Culture, doi: 10.1007/s11240-017-1313-5
 • Pazuki A, Aflaki F, Gurel E, Ergul A, Gurel S (2017). Gynogenesis induction in sugar beet (Beta vulgaris L.): boosted by 6-benzylaminopurine (BAP), synergized with cold pretreatment. Sugar Tech, doi:10.1007/s12355-017-0522-x
 • Rezaei F, Gürel S, Özmen CY, Vaziri PA, Mutaf F, Oğuz MÇ, Kaya R, Gürel E, Tan A, Ergül A, (2015). Beta corolliflora yabani pancar gen kaynaklarından şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsüne karşı dayanıklı genotiplerin Rz1 genine dayalı seleksiyonu. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 188, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • Tatlıoğlu T (1972) Genetisch Züchterische Untersuchungen an Salatrüben (Beta vulgaris L.) unter besonderer Berücksichtigung der Monogermie, Technische Universität Hannover Fakultät für Gartenbau.und Landeskultur. 138 pp. (Doktora Çalışması). Sebzelik Pancarlarda “Beta vulgaris L.” Monogermlik Dikkate Alınarak Genetik Islah Çalışmaları.
 • Tatloglu T (1978) Şeker Enstitüsü Islah materyallerinde erkek kısırlık araştırması. Bitki, 5(1):1-15.
 • Vaziri PA, Gürel S, Özmen CY, Rezaei F, Mutaf F, Nofouzi F, Gürel E, Kaya R, Tan A, Ergül A, (2015). Beta maritima yabani pancar gen kaynaklarından şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsüne karşı dayanıklı genotiplerin Rz2 genine dayalı seleksiyonu. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 189, 29-31 Ekim 2015, Afyon [POSTER].
 • Yahyaoğlu K (1972) Ayçiçeği ıslahı. Helianthus Annus L.) Şeker: 83, 60-67.
 • Yahyaoğlu K (1975) Anisoploid Şeker pancarı çeşitlerinde ploidi komponentlerinin agronomik karakterleri ve bu komponentlerin tespitinde uygulanan yöntemler. Şeker: 99. 1-8.
 • Yahyaoğlu K. (1987). Monogerm ve multigerm şeker pancarının verim ve kalite özellikleri. I.Ulusal şeker pancarı sempozyumu Bildiriler Kitabı, 119-133.
 • Yahyaoğlu K. (1987). Muhtelif tetraploid şeker pancarı populasyonlarında aneuploidi miktarları ve bunların agronomik ve teknolojik karakterleri. I. Ulusal şeker pancarı sempozyumu Bildiriler Kitabı, 134-149.
 • Yücesan B, Mohammed A, Büyükgöçmen R, Altuğ C, Gürel S, Mohammed S, Gürel E (2015). Biotechnological aspects on high quality stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) production. Stevia Tasteful 2015: The Subtle Balance, p. 21, 11-12 Haziran 2015, Berlin, Almanya [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Yücesan B, Büyükgöçmen R, Gürel S, Altuğ C, Gürel E (2015). Yüksek yoğunluklu doğal tatlandırıcı kaynağı stevianın (Stevia rebaudiana Bertoni) üretiminde Türkiye’nin potansiyeli. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, sayfa 76, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale [SÖZLÜ BİLDİRİ].
 • Yücesan B, Mohammed A, Büyükgöçmen R, Kavas Ö, Kılıçsaymaz B, Arslan M, Cihangir C, İlal AT, Mohammed S, Sağırlı A, Gürel S, Eker İ, Altuğ C, Gürel E (2015). Comparison of Conventional and Biotechnological Approaches for Stevia rebaudiana Production with Elavated Rebaudioside A Content. In: Ceunen S, Geuns JMC (editörler),  Stevia: Growth in Knowledge and Taste, pp. 183-196, 27-EuPrint, Belçika.
 • Yücesan B, Buyukgocmen R, Mohammed A, Sameeullah M, Altug C, Gurel S, Gürel E (2016) An efficient regeneration system and steviol glycoside analysis of Stevia rebaudiana Bertoni, a source of natural high-intensity sweetener. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 52: 330-337.
 • Yücesan B, Mohammed A, Büyükgöçmen R, Kavas O, Altuğ C, Gürel S, Gürel E (2016). In vitro and ex vitro propagation of Stevia rebaudiana Bertoni with high rebaudioside