BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

Tamamlanan Projeler:
 • Şeker pancarında Rhizomania’ya dayanıklı ebeveyn hatların geliştirilmesi ve yabani pancar populasyonlarında dayanıklı genotiplerin belirlenmesi (Destek: TOVAG-113O095, TÜBİTAK 1003 projesi. Tarih: 2013-2016).
 • Stevia’nın (Stevia rebaudiana Bertoni) in vitro koşullarda üretimi, tatlandırıcı bileşiklerinin karşılaştırmalı analizi, izolasyonu, saflaştırılması ve maliyet unsurlarının hesaplanması (Destek: TOVAG-114O006, TÜBİTAK 3001 projesi. Tarih: 2014-2016).
 • Şeker pancarına (Beta vulgaris L.) Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla yeşil floresan protein (gfp) ve mannoz (pmi) genlerinin aktarılması (Destek: Şeker Enstitüsü ve ODTÜ. Tarih: 2009-2012).
 • Dane sorgumun (Sorghum bicolor L.) besin kalitesinin yükseltilmesi, nişasta ve protein sindirilebilirliğinin geliştirilmesine yönelik genetik transformasyon çalışmaları (Destek: Bill Gates Foundation ve California Üniv. ABD. Tarih: 2007-2008).
 • Şeker pancarı yaprak ve petiyol eksplantlarında sürgün oluşumu (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 2004-2007).
 • Şeker pancarında (Beta vulgaris L.) rejenerasyon ve Agrobacterium’a dayalı transformasyonunun optimizasyonu.  Destek: Şeker Enstitüsü ve ODTÜ. Tarih: 2003-2005.
 • Şeker pancarı petiyol eksplantlarına BAP ve TDZ ön uygulamasının direkt sürgün rejenerasyonuna etkisi (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 2000-2002).
 • Şeker pancarı döllenmemiş ovüllerinden haploid bitki oluşumu üzerine antimitotik maddelerin etkileri (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 2000-2002).
 • Şeker pancarında Cercospora ve Rhizomania hastalıklarına dayanıklı çeşit elde edilmesi (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 2000-2015).
 • Şeker pancarında haploid bitki üretimi (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1997-1999).
 • Şeker pancarı in vitro eksplantlarından kallus ve indirekt sürgün oluşumu (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1997-1999).
 • Şeker pancarında protoplast kültürü ve somatik hibridizasyon (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1996-1998).
 • Türkiye’de yetiştirilen bazı şeker pancarı çeşitlerinin in vitro rejenerasyonu (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1994-1996).
 • Monogerm şeker pancarı çeşit ıslahı (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1994-2015).
 • Multigerm şeker pancarı çeşit ıslahı (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1967-1993).
 • Multigerm şeker pancarı çeşit ıslahı (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1967-1991).
 • Sentetik Çeşit Islahı (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1967-1989)
 • Sentetik Çeşit Islahı (Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 1967-1976)
Devam Eden Araştırma Projeleri:
 • Şeker pancarında Rhizomania’ya dayanıklı ebeveyn hatların geliştirilmesi. Destek: Şeker Enstitüsü. Tarih: 2017-Devam ediyor.
 • Beta corolliflora ve Beta procumbens yabani pancar türlerinde de novo genom dizileme, biotik-abiotik stres gen adaylarının belirlenmesi ve bazı kuraklık genlerinin klonlanması.  Destek: TOVAG-115O391, TÜBİTAK 1001 (TOVAG) Projesi. Tarih: 2015-2018. 
 • Şeker pancarında (Beta vulgaris) sitokrom P450’yi kodlayan genin ekspresyon düzeyinin strigolakton biyosentez süreci ile ilişkisinin karakterizasyonu ve strigolaktonların fizyolojik etkilerinin belirlenmesi. Destek: TÜBİTAK 1001 (TOVAG) Projesi, Tarihi: 2017-2019.  
 • Rhizomania hastalığına dayanıklı şeker pancarı çeşitlerinin verim kontrol denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı. 
 • Cercospora hastalığına toleranslı şeker pancarı çeşitlerinin verim kontrol denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı. 
 • Şeker pancarı çeşitlerinin tescil denemeleri. Destek: Tohum Firmaları, Tarihi: Devamlı.