BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

Ülkemizde ekilecek olan şeker pancarı çeşitlerinin üretim izni ve tescil denemeleri diğer şubelerle ortak olarak yürütmekte ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünde üretim izni ve tescil toplantılarında şubemiz elemanları yer almaktadır.
    
Klasik Islah çalışmaları kapsamında; melezlemeler, kendilemeler, O-tip bitki çalışmaları, monogerm ana ebeveyn hatları geliştirme, multigerm baba ebeveyn hatları geliştirme, seleksiyon, kombinasyon yeteneği testleri, nematoda tolerans ve Rhizomania ve Cercospora hastalıklarına dayanıklı/toleranslı çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.                 
Ayrıca ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere Etimesgut tesislerinde yabani pancar gen kolleksiyonu oluşturulmuştur. 
Biyoteknolojik çalışmalar kapsamında ise, klasik ıslah çalışmalarında süreyi kısaltmak, değerli materyalleri kısa sürede çok sayıda çoğaltmak, stres koşullarına dayanıklı/toleranslı çeşit geliştirmede ovul, kallus, hücre ve protoplast kültürleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Ülkemizde gelecekte transgenik çeşitlerin kullanımı ihtimali göz önünde bulundurularak şeker pancarında yeşil flouresan protein ve mannoz geni kullanılarak  gen transfer sistemi optimize edilmiştir.