BİTKİ ISLAH ŞUBESİ

Genetik ve Sitogenetik esaslardan yararlanılarak şeker pancarı bitkisinin genetik yapısının üretici ve fabrikaların istekleri doğrultusunda değiştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca verim ve kalitesi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitler ve hatlar geliştirmek, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklılığı artırmak için klasik bitki ıslahı çalışmaları ile birlikte biyoteknoloji ve moleküler teknikler kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmektedir.
Şeker Enstitüsü bünyesinde Bitki Islah Şubesinde ıslah çalışmalarına 1967 yılında başlanmış ve 1976 yılında Türkşeker-1 çeşidi tescil ettirilerek 1996 yılına kadar ülkemizde yaygın olarak ekilmiştir. Bu çeşit, yabancı çiçek tozuyla döllenen tarla bitkileri arasında mısırdan sonra Türkiye’de ıslah edilerek çeşit kütüğüne kaydedilen ikinci Türk çeşidi olmuştur. 1989 yılında Türkşeker poli 861 ve Türkşeker poli 863 adında iki poliploid multigerm çeşit tescil ettirilmiştir. 1991 yılında yarı yerli genetik monogerm Anadolumono ve 1993 yılında Kayamono çeşitleri tescil ettirilmiştir.
Islah çalışmalarının yapıldığı şubemize ait 7 adet sera, doku kültürü laboratuvarı, sitoloji laboratuvarı, soğuk oda ve iklim odaları mevcuttur. Ayrıca tarla denemelerinin yürütüldüğü Ilgın Bitki Islah İstasyonunda 1050 da deneme arazisi ile istasyon binası ve pancar analiz tesisi bulunmaktadır.
 Şubemizde ıslah çalışmaları devam etmekte olup yakın gelecekte ülkemizde ilk defa Rhizomania hastalığına dayanıklı çeşit için tescile başvuru yapılması planlanmaktadır.