BİTKİ BESLEME VE TOPRAK ŞUBESİ

 • Pişkin, A. 2017. Effect of Zinc applied together with compound fertilizer on yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Plant Nutrition, DOI: 10.1080/01904167.2017.1380815.
 • Pişkin, A., İnal, A. 2015 Damla Sulama Yöntemi ile Şeker Pancarına (Beta vulgaris L.) Verilen Azotun Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (1).
 • Pişkin, A. İnal, A. 2014. Damla Sulama Yöntemi ile Şeker Pancarına (Beta vulgaris L.) Verilen Potasyumun Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 1 (2).
 • Çakmakçı, R., Pişkin, A., Kotan, R., Erman, M., İnan, H., Karagöz, K., Çığ, F., Dadaşoğlu, F., Kutlu, M. ve Dabir, J. 2011. Bitki gelişmesini teşvik edici bakteri aşılaması ve gübre uygulamalarının şeker pancarı verim ve kalitesi üzerine etkisi (9. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 12-15 Eylül 2011, Bursa.
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2008. Değişik bileşimlerdeki azotlu gübrelerin ve farklı dozlarının pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8–10 Ekim 2008, Konya. Unimatofset. 204-213
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2005. Farklı dozlarda uygulanan potasyumun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 3-4 Ekim 2005, Eskişehir.
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2004. Değişik dozlarda uygulanan azotun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye 3.Ulusal Gübre Kongresi, Tarım- Sanayi-Çevre,11–13 Ekim 2004,Tokat. Nobel Basımevi. Ankara.
 • İnan, H., Sueri, A., 2002. Akdeniz Ülkelerinde Azot Gübrelemesi Ortak Denemesi. İkinci Ulusal Şeker   Pancarı Üretim Sempozyumu, 10-11 Eylül. Ankara. 435-444.
 • Sueri, A., Turhan, M., 2002. Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Sueri, A. 2002. Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Kompoze Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Sueri, A. 2002. Değişik Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Mühüdaroğlu, T. 2002. Çinkonun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Sueri, A., Turhan, M. 2002. Bazı Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanları Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Kapsamları Durumu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası.Ankara.
 • Turhan, M., 1998. Konya Ovasında Yetiştirilen Şeker Pancarının Verimliliğine Çinkonun Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi. 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir. Kemal Basımevi, Kemal Matbaası Turhan Cemal Biriker Bulvarı. No: 2430180. Adana.
 • Sueri, A., 1998. Adapazarı Yöresi Topraklarının Çinko Kapsamları ile Şeker Pancarı Bitkisinin Verim ve Çinko Kapsamları Arasındaki İlişkiler. 1. Ulusal Çinko Kongresi 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir. Kemal Basımevi, Kemal Matbaası Turhan Cemal Biriker Bulvarı. No: 2430180 Adana.
 • Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan, M., Mühüdaroğlu, T.1997. Eskişehir Şeker Fabrikası Fabrikaları Pancar Ekim Alanı Topraklarının Kil Mineralleri- Potasyum İlişkisi. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu. 24-27 Eylül 1997. Dumlupınar Üniversitesi. Ekspres Matbaası. Kütahya