BİTKİ BESLEME VE TOPRAK ŞUBESİ

Şeker pancarı ekim ve deneme alanlarından alınan toprak, bitki ve su örneklerinin analizlerini yapar ve gübreleme tavsiyesinde bulunur. Gübrelemede en yüksek randımanı sağlamak için, pancarın verim ve kalitesi ile ilgili gübre çeşit, doz, verilme zamanı ve şekli ile ilgili denemeler yapar. Şeker Sanayii tarafından kullanılacak veya satın alınacak kimyevi gübre çeşitlerini belirler, alınan gübrelerin kalite kontrollerini ve analizlerini yapar.
Bitki Besleme ve Toprak Şubesi
Çalışma Alanlarından Bazıları:
– Toprak analizleri.
– Gübre analizleri.
– Bitki analizleri.
– Su analizleri.
Azot analiz cihazı
UV/VIS Spektrofotometre
ICP Optical Emission Spectrometer