BİTKİ BESLEME VE TOPRAK ŞUBESİ

 • Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Bazı Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanları Topraklarının Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Kapsamları Durumu
 • Çinkonun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Zamanlarda ve Değişik Dozlarda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Dozlarda Uygulanan Potasyumun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Burdur Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi
 • Değişik Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Tarımsal Jips’in Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Bazı Organik ve İnorganik Gübrelerin Etkileri
 • Farklı Zamanlarda Uygulanan Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi
 • 17. IIRB Akdeniz Komitesi Azotlu Gübre-Topraktaki Azot Analiz Metotları-Şeker Pancarı Verim ve Kalite İlişkileri Ortak Projesi
 • Eskişehir Alkol Fabrikası Atığı Şlempeden Elde Edilen Potasyum Sülfatın Gübre Olarak Kullanılabilirliği ve Topraktaki Etkilerinin Araştırılması
 • İç Anadolu Bölgesi Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanı Topraklarının Kil Mineralleri ile Potasyum Sağlama Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler
 • Turhal Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Tarımsal Girdi Kaynağı Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine bir Araştırma
 • Bazı Organik ve inorganik gübrelerin şeker pancarı-buğday ekim nöbetinde buğdayın verimine bakiye etkileri
 • 8-24-8 Kompoze Gübresinin Yerine 12-30-12 Kompoze Gübresinin Geliştirilmesi
 • “E–2001 Doğal Toprak Besleyici” Ticari İsimli Mikrobiyal Kökenli Ürünün Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesine Etkisi
 • Eap İsimli Biyoaktif Organik Sıvı Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi İle Toprak Özelliklerine Etkisi
 • Turhal Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi
 • Şeker Pancarının Verim ve Kalitesinde Azot-Potasyum İlişkisi
 • 3-Organik Şeker Pancarı ve Şeker Üretimi
 • Değişik Bileşimlerdeki Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Şeker ve Alkol Fabrikaları Atık ve Yan Ürünlerinin (melas, Şlempe, yaş pancar posası, filtre çamuru) Geleneksel ve Organik Tarımda Kullanabilme İmkânlarının İncelenmesi
 • Ticari Olarak Üretilen Zeolit/Klinoptilolit Kökenli Bazı Toprak Düzenleyici Ürünlerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Rezfree İsimli Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Bakteri İçerikli Mikrobiyal Gübrelenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Mikro Besin İçerikli İkram Mix İsimli Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Polat İsimli Organik Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
DEVAM EDEN PROJELER
 • Farklı Organik Uygulamaların Organik Şeker Pancarı Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkisi.
 • Bakteri İçerikli Mikrobiyal Gübrelenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi