BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Kışlık Pancar Projesi ()
 • Fide Pancar Projesi ()
 • Yağlı Tohumlar Projesi ()
 • Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Sulamanın Etkileri (1996)
 • Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Bölgesi Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi (1997)
 • IIRB Akdeniz Komitesi Azotlu Gübre-Topraktaki Azot Analiz Metodları-Şeker Pancarı Verim ve Kalite İlişkileri Ortak Projesi (1998)
 • Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Sulamanın Etkileri (1999)
 • Ekim Yönünün Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1999)
 • Tohum Üretim Yeri ve Fraksiyonlarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris ssp. saccharifera L.) Tohumluk Özellikleri ile Verim ve Kalitesine Etkileri (2002)
 • Topraktaki Değişik Rutubet Şartlarında Azotun Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi (2002)
 • Doğu Anadolu Bölgesinde Tekleme-Seyreltme Zamanının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2003)
 • Değişik Sıra Üstü Ekim Mesafelerinde, Tohum İlaçlarının Toprak Altı Zararlılarına ve Pancar Pirelerine Etkisi (2003)
 • Şeker Pancarı Kist Nematoduna (Heterodera Schachtii Schmidt.) Dayanıklı Çeşitlerin Verim ve Kalite Düzeyinin Tespiti (2003)
 • Ankara Şartlarında Şeker Pancarı Tarımında Farklı Sulama Yöntemleri Kullanılarak Deneme Parsellerinin Sulama Programının Hazırlanması (2004)
 • Ankara Koşullarında Tekil Lateral Kullanılarak Yapılan Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Şeker Pancarının Su-Verim İlişkilerinin Saptanması (2005)
 • Yağmurlama ve Damla Sulama Metotlarının Pancarın Verim ve Kalitesine Etkileri (2006)
 • Şeker Pancarı Tarımında Ekilen Çeşitlerin Farklı Partilerine ait Tohumların Tarla İntaş Gücünün Tespiti (1996, Devamlı)
 • Şeker pancarı çeşitlerinin (Cercospora ve Rhizomania) Pancar Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri (Devamlı)
 • Farklı Şeker Pancarı çeşitlerinin Değişik Kalibrasyonlarının Pancar Verim ve Kalitesine Etkisi (2008)
 • Serpme ve Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Sıvı Formda Verilecek Azotlu Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2008)
 • Damla ve Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2009)
 • Nematoda Toleranslı Şeker Pancarı Çeşitleri Verim Kontrol Denemesi (2009)
 • Ticari Dipbid Hibrid Çeşitlerinden Yararlanarak Cercospora, Rhizomania ve hem Cercospora’ya hem de Rhizomania’ya Dayanıklı Anaç Monogerm ve Multigerm Şeker Pancarı Popülasyonlarının Geliştirilmesi (2009)
 • Hibrid Genetik Monogerm Şeker Pancarı Çeşidi Islahı (2009)
 • Şeker Pancarı Tepe Kıvırcıklığı Hastalığına Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşit Denemeleri (2009)
 • Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Sulamanın Vejetasyon Seyrine Etkisi (2011)
 • Şeker Pancarı Tohumunda Farklı Kaplama Kalınlıklarının Tarla Çıkışına Etkisi (2011)
 • Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Çıplak ve Kaplanmış Şeker Pancarı Tohumunun Değişik Ekim Mesafelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2011)
 • Bazı O-tip ve CMS Şekerpancarı Hatlarında Tohum Üretimi (2013)
 • Monogerm ve Multigerm Şeker Pancarı Familyalarında Rhizomania’ya Dayanıklılık İçin Seleksiyon Uygulaması (2013)
 • Geri Melezleme Yoluyla Elde Edilen Cercospora ve Rhizomania’ya Dayanıklı Monogerm ve Multigerm Familyaların Farklı Lokasyonlarda Güncel Çeşitlerle Karşılaştırılması (2013)
 • Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi ile Sulanan Şeker Pancarında Su ve Azot Dozlarının Verim ve Kaliteye Etkisi (TÜBİTAK, 1001 – “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” destekli, 114R098 nolu proje) (2015)
 • Kısıtlı Su Koşullarında Yüzeyaltı Damla Sulamaya Göre Şekerpancarı Bitkisinin Sulama Programlarının Oluşturulması (TAGEM ortak) (2016)
 • Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Bazı Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanları Topraklarının Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Kapsamları Durumu
 • Çinkonun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Zamanlarda ve Değişik Dozlarda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Dozlarda Uygulanan Potasyumun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Değişik Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Burdur Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi
 • Değişik Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Tarımsal Jips’in Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Bazı Organik ve İnorganik Gübrelerin Etkileri
 • Farklı Zamanlarda Uygulanan Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi
 • 17. IIRB Akdeniz Komitesi Azotlu Gübre-Topraktaki Azot Analiz Metotları-Şeker Pancarı Verim ve Kalite İlişkileri Ortak Projesi
 • Eskişehir Alkol Fabrikası Atığı Şlempeden Elde Edilen Potasyum Sülfatın Gübre Olarak Kullanılabilirliği ve Topraktaki Etkilerinin Araştırılması
 • İç Anadolu Bölgesi Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanı Topraklarının Kil Mineralleri ile Potasyum Sağlama Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler
 • Turhal Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Tarımsal Girdi Kaynağı Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine bir Araştırma
 • Bazı Organik ve inorganik gübrelerin şeker pancarı-buğday ekim nöbetinde buğdayın verimine bakiye etkileri
 • 8-24-8 Kompoze Gübresinin Yerine 12-30-12 Kompoze Gübresinin Geliştirilmesi
 • “E–2001 Doğal Toprak Besleyici” Ticari İsimli Mikrobiyal Kökenli Ürünün Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesine Etkisi
 • Eap İsimli Biyoaktif Organik Sıvı Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi İle Toprak Özelliklerine Etkisi
 • Turhal Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi
 • Şeker Pancarının Verim ve Kalitesinde Azot-Potasyum İlişkisi
 • 3-Organik Şeker Pancarı ve Şeker Üretimi
 • Değişik Bileşimlerdeki Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Şeker ve Alkol Fabrikaları Atık ve Yan Ürünlerinin (melas, Şlempe, yaş pancar posası, filtre çamuru) Geleneksel ve Organik Tarımda Kullanabilme İmkânlarının İncelenmesi
 • Ticari Olarak Üretilen Zeolit/Klinoptilolit Kökenli Bazı Toprak Düzenleyici Ürünlerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Rezfree İsimli Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Farklı Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Bakteri İçerikli Mikrobiyal Gübrelenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Mikro Besin İçerikli İkram Mix İsimli Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Polat İsimli Organik Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi
DEVAM EDEN PROJELER
 • Farklı Organik Uygulamaların Organik Şeker Pancarı Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkisi.
 • Bakteri İçerikli Mikrobiyal Gübrelenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi