AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Kışlık Pancar Projesi ()
 • Fide Pancar Projesi ()
 • Yağlı Tohumlar Projesi ()
 • Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Sulamanın Etkileri (1996)
 • Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Bölgesi Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi (1997)
 • IIRB Akdeniz Komitesi Azotlu Gübre-Topraktaki Azot Analiz Metodları-Şeker Pancarı Verim ve Kalite İlişkileri Ortak Projesi (1998)
 • Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Sulamanın Etkileri (1999)
 • Ekim Yönünün Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1999)
 • Tohum Üretim Yeri ve Fraksiyonlarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris ssp. saccharifera L.) Tohumluk Özellikleri ile Verim ve Kalitesine Etkileri (2002)
 • Topraktaki Değişik Rutubet Şartlarında Azotun Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi (2002)
 • Doğu Anadolu Bölgesinde Tekleme-Seyreltme Zamanının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2003)
 • Değişik Sıra Üstü Ekim Mesafelerinde, Tohum İlaçlarının Toprak Altı Zararlılarına ve Pancar Pirelerine Etkisi (2003)
 • Şeker Pancarı Kist Nematoduna (Heterodera Schachtii Schmidt.) Dayanıklı Çeşitlerin Verim ve Kalite Düzeyinin Tespiti (2003)
 • Ankara Şartlarında Şeker Pancarı Tarımında Farklı Sulama Yöntemleri Kullanılarak Deneme Parsellerinin Sulama Programının Hazırlanması (2004)
 • Ankara Koşullarında Tekil Lateral Kullanılarak Yapılan Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Şeker Pancarının Su-Verim İlişkilerinin Saptanması (2005)
 • Yağmurlama ve Damla Sulama Metotlarının Pancarın Verim ve Kalitesine Etkileri (2006)
 • Şeker Pancarı Tarımında Ekilen Çeşitlerin Farklı Partilerine ait Tohumların Tarla İntaş Gücünün Tespiti (1996, Devamlı)
 • Şeker pancarı çeşitlerinin (Cercospora ve Rhizomania) Pancar Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri (Devamlı)
 • Farklı Şeker Pancarı çeşitlerinin Değişik Kalibrasyonlarının Pancar Verim ve Kalitesine Etkisi (2008)
 • Serpme ve Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Sıvı Formda Verilecek Azotlu Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2008)
 • Damla ve Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2009)
 • Nematoda Toleranslı Şeker Pancarı Çeşitleri Verim Kontrol Denemesi (2009)
 • Ticari Dipbid Hibrid Çeşitlerinden Yararlanarak Cercospora, Rhizomania ve hem Cercospora’ya hem de Rhizomania’ya Dayanıklı Anaç Monogerm ve Multigerm Şeker Pancarı Popülasyonlarının Geliştirilmesi (2009)
 • Hibrid Genetik Monogerm Şeker Pancarı Çeşidi Islahı (2009)
 • Şeker Pancarı Tepe Kıvırcıklığı Hastalığına Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşit Denemeleri (2009)
 • Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Sulamanın Vejetasyon Seyrine Etkisi (2011)
 • Şeker Pancarı Tohumunda Farklı Kaplama Kalınlıklarının Tarla Çıkışına Etkisi (2011)
 • Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Çıplak ve Kaplanmış Şeker Pancarı Tohumunun Değişik Ekim Mesafelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2011)
 • Bazı O-tip ve CMS Şekerpancarı Hatlarında Tohum Üretimi (2013)
 • Monogerm ve Multigerm Şeker Pancarı Familyalarında Rhizomania’ya Dayanıklılık İçin Seleksiyon Uygulaması (2013)
 • Geri Melezleme Yoluyla Elde Edilen Cercospora ve Rhizomania’ya Dayanıklı Monogerm ve Multigerm Familyaların Farklı Lokasyonlarda Güncel Çeşitlerle Karşılaştırılması (2013)
 • Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi ile Sulanan Şeker Pancarında Su ve Azot Dozlarının Verim ve Kaliteye Etkisi (TÜBİTAK, 1001 – “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” destekli, 114R098 nolu proje) (2015)
 • Kısıtlı Su Koşullarında Yüzeyaltı Damla Sulamaya Göre Şekerpancarı Bitkisinin Sulama Programlarının Oluşturulması (TAGEM ortak) (2016)